Najzachovalejšie jazdenky sa tento rok inzerujú v Bratislavskom kraji, najstaršie v Trenčianskom

Autá na pobočke
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Najčastejšia cena za celé Slovensko je 5 200 eur

Najzachovalejšie jazdené autá ponúkajú v tomto roku ľudia v Bratislavskom kraji. Ponuke tu dominujú vozidlá s najnižším vekom a aj počtom najazdených kilometrov spomedzi všetkých krajov. Tomu však zodpovedá aj najčastejšie inzerovaná cena, ktorá je v tomto kraji najvyššia. Naopak, najstaršie autá, s najvyšším počtom najazdených kilometrov prevažujú v ponuke v Trenčianskom kraji, no nie sú najlacnejšie. Za najnižšie ceny sa jazdenky inzerujú v Košickom kraji. Keď sa pozrieme na celoslovenský priemer za celý tento rok, najčastejšie inzerovaná cena je na úrovni 5 200 eur. Vyplýva to z tohtoročných výsledkov kontinuálneho sledovania trhu ojazdených vozidiel, ktorý realizuje AAA AUTO.

Bratislavský kraj dlhodobo vyčnieva nad ostatné časti Slovenska vo výške priemerných zárobkov , čo sa samozrejme odzrkadľuje aj v možnostiach ľudí zaobstarávať si drahšie a zachovalejšie jazdenky. Tomuto tiež zodpovedá ponuka ojazdených vozidiel v kraji. V porovnaní s ostatnými krajmi tu majú inzerované jazdenky najnižší počet najazdených kilometrov - 161 600, tiež najnižší vek – 6 rokov a 7 mesiacov a najvyššiu cenu 7 500 eur,“ ozrejmuje generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová. „Predávajúci v tomto kraji zároveň ponúkajú najmenej „rizikových“ vozidiel, a to jazdenky z dovozu či ponúkané občanmi – súkromnými osobami. Jazdenky z dovozu, tvoria iba 22,4 % z celkovej ponuky v kraji a vozidlá, ktoré ponúkajú občania – súkromné osoby predstavujú 44,7 %,“ dopĺňa Karolína Topolová. Naopak, najvyšší vek (11 rokov) a kilometrový nájazd (206 000 km) majú vozidlá v Trenčianskom kraji.

Keď sa pozrieme na údaje za doterajšie obdobie tohto roka, obyvatelia všetkých slovenských krajov majú veľmi podobné preferencie pri výbere a ponuke modelov vozidiel. Najinzerovanejšou jazdenkou je vo všetkých ôsmych krajoch Škoda Octavia, na druhej priečke sa umiestňuje Škoda Fabia. Výnimkou je tu iba Žilinský kraj s Volkswagenom Passat a Trenčiansky kraj s Volkswagenom Golf na druhom mieste.

Aféra dieselgate či zákaz vjazdu vozidiel so staršími naftovými motormi do niektorých miest v tomto roku zatiaľ neovplyvnili ponuku jazdeniek. Vo všetkých krajoch stále prevažujú autá na naftový pohon. Najviac vozidiel s týmto pohonom ponúkajú predávajúci v Banskobystrickom kraji, tvoria až 72 % inzerátov. Naopak najmenej v Bratislavskom kraji (64 %), kde logicky inzerujúci zároveň ponúkajú aj najviac vozidiel s benzínovými motormi. Najmenej vozidiel na benzín je v ponuke Žilinského kraja. Na alternatívne pohony si slovenskí motoristi ešte stále poriadne nezvykli. Tvoria iba pár percent z ponúkaných vozidiel, pričom im dominuje LPG pohon. Najviac vozidiel s alternatívnym pohonom si môžu motoristi zaobstarať v Žilinskom kraji, kde tvorili 4,1 % ponuky. Naopak najmenší výber bol v Trnavskom kraji.