Lowrider: Výraz, ktorý označuje skákajúci automobil

Lowrider
Zaujímavosti
Publikoval Denis

Lowrider je anglický výraz pre automobil s upraveným podvozkom, ktorý je schopný jazdy len zopár centimetrov nad vozovkou alebo dokáže skákať na mieste. Takýto automobil je zvyčajne vybavený elektro-hydraulickým systémom, ktorý umožňuje automobilu skákať na mieste či nastavovať jeho svetlú výšku.

Lowrider história:

Lowrider štýl úprav automobilov vznikol v Kalifornii v polovici 40-tych rokov a postupom času sa rozšíril do celého sveta. Tento štýl je vlastne špecifické upravovanie klasických amerických automobilov, ktorých cieľom je pôsobiť čo najokázalejšie, pričom automobil musí dokazovať, že jeho majiteľ je veľmi bohatý. Termín Lowrider sa teda nemusí vzťahovať len na vozidlá, ale aj na vodiča takto upraveného vozidla.

Cieľom Lowriderov je totiž jazda čo najnižšie a najpomalšie aby mal každý človek dostatok času na prezretie ich automobilu. Niet sa teda čomu čudovať nad ich mottom, ktoré znie Low and Slow, čo v preklade znamená nízko a pomaly. Tieto automobily sú teda skôr určené na pozeranie a sledovanie než na rýchlu jazdu a pôžitok z nej.

Pri Lowrider úprave je venovaná takmer všetka pozornosť práve podvozku automobilu. Ide hlavne o zástavbu elektro-hydraulického systému jednotlivých kolies alebo rovno celej nápravy. Samostatné ovládanie elektro-hydraulického systému na každom kolese umožňuje vytvárať s automobilom rôzne kuriózne kúsky. V Amerike, presnejšie v Spojených štátoch amerických sa bežne usporadúvajú rôzne súťaže v skoku do výšky takto upravených automobilov.

Výška skoku závisí od výkonu elektro-hydraulického systému, ale aj od počtu akumulátorov, ktoré tento systém poháňajú. Takéto úpravy však okrem iného vyžadujú vystuženie rámu vozidla, ale aj silnejšie pružiny, keďže výška skoku môže dosahovať nie len niekoľko centimetrov, ale až metrov.

Niektorí ľudia si mylne myslia, že výraz Lowrider opisuje znížený automobil. Nie je to tak. Znížený automobil je totiž vždy nízky no výraz Lowrider opisuje práve automobil, ktorý je schopný skákať.

Pozri si toto video, v ktorom uvidíš, ako vyzerá súťaž Lowrider automobilov: