Kšeftovať s autami so stočenými kilometrami by malo byť o niečo zložitejšie

Odometer
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Nová legislatíva má však viacero nedoriešených otáznikov

Na trh s ojazdenými autami a predovšetkým do riešenia problematiky so stočenými kilometrami vstupujú nové pravidlá. Do praxe sa totiž v týchto dňoch dostáva vnútroštátny register prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa bude pravidelne zaznamenávať celková hodnota počítadla prejdenej vzdialenosti áut až do ich vyradenia z evidencie. Najväčší predajca ojazdených automobilov na Slovensku, spoločnosť AAA AUTO, takýto krok hodnotí ako zásadný posun správnym smerom. Aby bol ale register naozaj účinný, musí po tomto kroku podľa AAA AUTO nasledovať aj prepojenie obdobných databáz v rámci celej Európskej únie. Iba tak sa zamedzí dovozu áut so stočenými kilometrami na Slovensko. V novej právnej úprave ešte ostávajú aj ďalšie nedoriešené problémy.

Register sťaží „podnikanie“ podvodníkom s autami

V týchto dňoch nadobúda účinnosť nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Ten okrem iného zavádza register prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa bude zaznamenávať hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti vozidla (odometer) v rôznych životných situáciách až do jeho vyradenia z evidencie. Štát pristúpil k takémuto kroku v snahe eliminovať neoprávnené zásahy a manipuláciu so stavom odometrov. Podľa odhadov spoločnosti AAA AUTO, ktoré sú podporené aj štatistikami spoločnosti Cebia, je na trhu s ojazdenými vozidlami približne 40 % takých, ktoré majú stočené kilometre. Do registra budú musieť povinne posielať informácie o stave odometrov viaceré inštitúcie, ktoré s vozidlami prídu do styku, napríklad Stanice technickej kontroly, Pracoviská kontroly originality, polícia, autoservisy, autobazáre, leasingové spoločnosti či poisťovne. „Takéto opatrenia samozrejme vnímame pozitívne, nakoľko sa dlhodobo snažíme bojovať proti praktikám so stáčaním kilometrov. Čím viac záznamov v registri bude, tým budú informácie o stave odometra dôveryhodnejšie a budú mať väčšiu vypovedaciu hodnotu. Register by mal slúžiť na skutočné overenie stavu odometra vozidla a podľa toho by sa mohli ľudia rozhodnúť pre kúpu daného auta“, hodnotí prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.

Nová právna úprava má ale ešte viacero otáznikov

Prevádzkový riaditeľ AAA AUTO zároveň dodáva, že následne musí prísť k prepojeniu obdobných databáz v rámci celej EÚ, aby sa zamedzilo dovozom áut so stočenými kilometrami z krajín západnej časti únie. K stočeniu kilometrov v autách totižto najčastejšie prichádza pri ich dovoze z cudziny, kedy sa vo väčšine prípadov kompletne stratí história vozidiel. „Ak sa budú na Slovensko naďalej dovážať autá, ktoré nahlásia do registra na Slovensku rovno už so zmanipulovaným záznamom odometra, obchodu s takýmito autami to nezabráni. Dúfame tiež, že dáta z registra nebudú spoplatnené príliš vysokou čiastkou, aby to dotknuté subjekty neodrádzalo od získavania príslušných výpisov. Podľa nás nie je zároveň dobre, že k výpisom z registra nebudú mať prístup bežní občania, ako to aspoň zo súčasného znenia zákona chápeme. Nebudú tak mať možnosť si vozidlo pred kúpou overiť, čo by teraz po zavedení povinnosti pre firmy a podnikateľov uvádzať v inzercii VIN číslo bolo veľmi jednoduché urobiť on-line, z pohodlia domova, aj bez návštevy autobazáru,“ pripomína Vaněček.

Presunie sa obchod so „stočenkami“ na fyzické osoby?

Ďalším problémom, ktorý nová legislatíva nerieši, je predaj jazdených áut medzi fyzickými osobami navzájom. Veľké riziko je teda v tom, že sa ešte vo väčšej miere presunie obchod so závadovými vozidlami mimo kontrolnej právomoci štátnych orgánov, akým je trebárs Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). „Napríklad nová povinnosť uvádzať vo všetkých inzerátoch VIN a počet najazdených kilometrov sa týka len podnikateľov a firiem, bežní občania to robiť nemusia. Je teda jasné, že sa ešte viac ojazdených automobilov presunie do "šedej" zóny, pretože pre nepoctivých predajcov nebude nič jednoduchšie, ako problematické vozy inzerovať prostredníctvom svojich zamestnancov a povinnostiam uverejniť VIN a najazdené kilometre sa tak ľahko vyhnú. Preto bude podľa nás po 20. máji hroziť pri kúpe ojazdeného vozidla od občanov - fyzických osôb oveľa väčšie riziko, ako doteraz. Predaje áut medzi občanmi navzájom totiž napríklad SOI nemôže kontrolovať,“ uzatvára Vaněček.