Kontrolky pohonu všetkých kolies. Aký je rozdiel medzi 4x4 High, Low či Auto?

Kontrolky pohonu všetkých kolies
Pod kapotou
Publikované

Autá s pohonom štyroch kolies sú vybavené rôznymi kontrolkami, ktoré sa v prípade klasických vozidiel s predným či zadným náhonom nevyskytujú. Väčšina moderných vozidiel s pohonom štyroch kolies funguje s predvoleným režimom "AUTO", no zároveň poskytuje možnosť prepnúť do rôznych režimov.

Čo však tento predvolený režim znamená a čo tie ďalšie kontrolky pohonu všetkých štyroch kolies vôbec predstavujú?

Kontrolka 4x2, 2HI, 2H

Kontrolka 4x2, 2HI, 2H Kontrolka 4x2, 2HI, 2H Kontrolka 4x2, 2HI, 2H

Tieto kontrolky upozorňujú vodiča, že vozidlo vybavené pohonom všetkých štyroch kolies zásobuje energiou len dve kolesá. Použitie režimu 4x2 je vhodné na suchom povrchu alebo pri dobrých jazdných podmienkach, nakoľko šetrí palivo.

Kontrolka 4x4 Auto

Kontrolka 4x4 Auto Kontrolka 4x4 Auto Kontrolka 4x4 Auto

Táto kontrolka upozorňuje vodiča, že vozidlo je v režime "AUTO" s pohonom všetkých štyroch kolies. To znamená, že vozidlo automaticky zapne pohon všetkých štyroch kolies, keď zaznamená stratu trakcie. Väčšina moderných vozidiel s pohonom štyroch kolies používa tento režim ako predvolený. Problém nastáva, pokiaľ kontrolka svieti aj v prípade, kedy by mal byť režim vypnutý.

Kontrolka 4x4 High

Kontrolka 4x4 High Kontrolka 4x4 High Kontrolka 4x4 High Kontrolka 4x4 High

Táto kontrolka upozorňuje vodiča, že vozidlo je v režime "HIGH" s pohonom všetkých štyroch kolies. V prípade starších vozidiel vybavených pohonom štyroch kolies išlo o predvolené nastavenie pri normálnych jazdných podmienkach - v takomto prípade kontrolku výrobcovia zriedka kedy pridali medzi ostatné ukazovatele. Drvivá väčšina moderných vozidiel s pohonom štyroch kolies funguje s predvoleným režimom "AUTO" a zároveň umožňuje prepnutie do režimu 4x4 High alebo 4x4 Low.

Režim 4x4 High sa hodí v situácií, kedy je potrebná lepšia priľnavosť pri bežnej a vyššej rýchlosti, napríklad na zasneženej ceste, počas dažďa a podobne. Ak je režim aktívny, predné a zadné hnacie hriadele sú spolu mechanicky uzamknuté, vďaka čomu sa predné a zadné kolesá otáčajú rovnakou rýchlosťou.

Táto kontrolka sa môže zobrazovať ako 4x4 High, 4WD High, alebo v skrátených verziách ako 4HI či 4H. Pokiaľ kontrolka permanentne bliká (nie pri prepínaní režimu), ide o problém a je potrebné zájsť čím skôr do servisu.

Kontrolka 4x4 Low

Kontrolka 4x4 Low Kontrolka 4x4 Low Kontrolka 4x4 Low Kontrolka 4x4 Low

Táto kontrolka upozorňuje vodiča, že vozidlo je v režime "LOW" s pohonom všetkých štyroch kolies. Ak je režim aktívny, predné a zadné hnacie hriadele sú spolu mechanicky uzamknuté, vďaka čomu sa predné a zadné kolesá otáčajú rovnakou rýchlosťou. Nízky prevodový pomer poskytuje vyšší krútiaci moment na kolesách a tým pádom maximálnu priľnavosť.

Režim 4x4 Low však nie je určený pre bežnú a vyššiu rýchlosť, ale najmä na veľmi pomalý off-road a ťažký terén ako napríklad strmé stúpanie, bahnitý terén či hlboký piesok, na ktorom sa vyšší krútiaci moment a maximálna priľnavosť naozaj hodí. Než do takéhoto terénu vyrazíš so zapnutým režimom 4x4 Low, je dôležité vypnúť kontrolu trakcie.

Kontrolka sa v závislosti od výrobcu môže zobraziť v rôznych variantách, teda ako 4x4 Low, 4WD Low alebo v skrátenej podobe ako 4LO či 4L. Pokiaľ kontrolka permanentne bliká (nie pri prepínaní režimu), ide o problém a je potrebné zájsť čím skôr do servisu.