AUTORIDE

Extrémne horúčavy mohli vážne poškodiť vozidlo, nepodceňujte ich

Automobil
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis  

Niekoľko týždňov trvajúce extrémne horúčavy sú veľmi úmorné nielen pre ľudí a zvieratá, ale podpíšu sa aj na automobiloch. Pri tropických teplotách a celodennom intenzívnom slnečnom žiarení trpí nielen lak, ale prakticky všetky časti vozidla, od strechy, cez brzdy, batériu a čelné sklo, až po pneumatiky. Po takýchto horúčavách odborníci odporúčajú kontrolu stavu auta a odstránenie najhorších následkov spôsobených vysokými teplotami.

Vysoké denné teploty či veľké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou totiž môžu viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Hodnotu odporúčanú pre konkrétne vozidlo zvyčajne nájdete na vnútornej strane viečka palivovej nádrže, prípadne na B-stĺpiku po otvorení dverí vodiča. „Po letných horúčavách je najdôležitejšie vykonať kontrolu tlaku v pneumatikách, doplniť prevádzkové kvapaliny, dôkladne vyčistiť a potom ošetriť všetky namáhané povrchy auta. To sa týka nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch, ktoré boli vystavené slnečnému žiareniu a vysokým teplotám,“ uviedol prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO, Petr Vaněček. Kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách obzvlášť netreba zanedbávať. Podhustené, rovnako tak aj prehustené pneumatiky môžu mať negatívny vplyv na ovládateľnosť vozidla a hospodárnosť jazdy. "Po extrémnych teplotných výkyvoch by vodiči mali pred cestou skontrolovať tlak pri normálnej vonkajšej teplote. Zároveň by nemali zabudnúť ani na kontrolu tlaku v rezerve, keďže človek nikdy nevie, kedy ju môže potrebovať,"  zdôrazňuje Vaněček.

Skúsení vodiči chránia počas leta lak vozidla vhodným prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla vhodným zaclonením, no ani tak sa všetkým drobným škodám nevyhnú. S príchodom chladnejšieho počasia preto nastane čas na odstránenie hrubých nečistôt aj drobných prachových častíc (vrátane agresívneho letného peľu) a mastných sadzí z výfukov ostatných automobilov. "Až po dôkladnom ručnom umývaní alebo po umývaní v tlakovej umývačke s odmasťovacím prípravkom je možné nanášať leštidlo, v opačnom prípade hrozí aj trvalé poškodenie laku. Rovnako tak je vhodné ošetriť kvalitnými prípravkami aj interiér vozidla," odporúča Petr Vaněček.

Dobré je naplánovať si aj cestu do autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny. Návštevu servisu by mali vodiči súčasne využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kabínový filter by sa mal meniť aspoň jedenkrát do roka, občas je nutné doplniť chladiace médium. Keďže klimatizácia bola v posledných mesiacoch pravdepodobne v prevádzke každý deň, mala by byť jej kontrola taktiež na programe dňa.