Európsky parlament žiada v boji proti pretáčaniu kilometrov cezhraničnú výmenu záznamov

EÚ vlajka
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

AAA AUTO takéto opatrenia víta a podporuje

Európsky parlament si včera posvietil na manipuláciu s odometrami. Už o rok sa môžeme dočkať legislatívy, ktorá uloží štátom zavádzať prekážky zamedzujúce pretáčanie odometrov u ojazdených vozidiel. Na základe nej majú byť štáty schopné vytvoriť spoľahlivé mechanizmy zberu údajov o počte najazdených kilometrov od okamžiku prvej registrácie vozidla a tiež umožniť ich medzinárodnú výmenu. Rovnaké právne a technické opatrenia by mali byť uplatňované tiež na dovozy z krajín mimo EÚ. Platformou na zhromažďovanie a zdieľanie dát by sa mal stať systém EUCARIS. Údaje by mali poskytovať aj výrobcovia zo svojich databáz a autoservisy. Najväčšia tuzemská sieť predajní ojazdených vozidiel AAA AUTO všetky tieto opatrenia jednoznačne podporuje.

Európsky parlament prijal 31. 5. 2018 uznesenie, ktoré obsahuje odporúčania pre Európsku komisiu vo veci stáčania odometrov. Uvádza pritom alarmujúce výsledky štúdií, ktoré odhadujú škody spôsobené manipuláciou na 5,6 až 9,6 miliárd eur. Podľa europoslancov sú väčšiemu riziku stáčania kilometrov vystavené krajiny, ktoré vstúpili do EÚ až po roku 2004, medzi ktoré patrí tiež Slovensko, Česko alebo Poľsko, a krajiny v bezprostrednom susedstve štátov únie.

Europoslancov viedli k návrhu na medzištátnu výmenu dát o stavoch odometrov dobré skúsenosti z krajín, kde fungujú vnútroštátne databázy. V uznesení žiadajú Európsku komisiu o prijatie legislatívy, ktorá uloží štátom prijímať právne, technické a tiež prevádzkové prekážky, ktoré obmedzia stáčanie. Má poskytnúť rámec pre tvorbu mechanizmov zberu údajov a umožniť ich medzinárodnú výmenu. Podľa europoslancov má byť kupujúcim pred kúpou auta poskytnutá možnosť overiť správnosť záznamu stavu odometrov a to bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bolo vozidlo registrované.Systém EUCARIS, pôvodne určený hlavne k odhaľovaniu kradnutých automobilov naprieč EÚ ale využíva k výmene záznamov o stavoch odometrov iba Belgicko, Holandsko a Slovensko. Europoslanci vyzývajú ostatné štáty, aby v rámci EUCARISU začali dáta o nájazde kilometrov zdieľať povinne.

Väčšina členských štátov zaostáva v zavedení trestnosti stáčania, skôr volí iba cestu zákazu bez trestnej zodpovednosti. Iba desať krajín zaviedlo ďalšie opatrenia k overeniu stavov zákazníkom, za trestný čin považuje manipuláciu iba šesť štátov. Európsky parlament preto vyzýva štáty, aby svoje legislatívy upravili. Tiež zdôrazňuje, že štáty by nemali trestať iba toho, kto manipuloval s odometrom, ale aj toho, kto si manipuláciu objednal. „Jednotný európsky systém by bol zásadným krokom k vyrovnaniu podnikateľského prostredia v sektore ojazdených vozidiel a k odstráneniu nekalej konkurencie. Opatrenie by malo jednoznačne pozitívny dopad v oblasti ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti cestnej premávky a životného prostredia. Do systému sme pripravení poskytnúť aj naše historické dáta a rozsiahle know-how potrebné pre odhaľovanie manipulácií. Ročne odmietame niekoľko desiatok tisíc vozidiel kvôli stočeným odometrom,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.

Europoslanci sa domnievajú, že z dlhodobého hľadiska by mohol pomôcť zamedziť stáčaniu kilometrov tzv. blockchain (druh distribuovanej databázy pre bezpečné transakcie, používaný napríklad pre kryptomeny). Komisia má navrhnúť posúdenie nákladov a prínosov vytvorenia európskej blockchainovej siete pre záznamy o stavoch počítadiel najazdených kilometrov. V prípade pozitívnych výsledkov má vytvoriť právny a regulačný rámec pre automatizovaný prenos záznamov z áut s funkciu prepojiteľnosti. Bez ohľadu na výsledok posúdenia má byť tento rámec vytvorený pre prístup k záznamom o stavoch odometrov, ktoré zhromažďujú a uchovávajú výrobcovia.