Automobily od AAA AUTO pomáhajú Slovenskej katolíckej charite

Autá na pobočke
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Seniori patria v období pandémie COVID-19 medzi najrizikovejšiu skupinu. Prechádzajú náročným obdobím a mnohí sú odkázaní na pomoc ostatných. Najväčší predajca ojazdených automobilov AAA AUTO preto pomohol zapožičaním dvoch automobilov Slovenskej katolíckej charite. Automobily budú slúžiť na rozvoz ochranných pomôcok, nákupov potravín a hygienických potrieb pre seniorov.  Vozidlá z AAA AUTO pomáhajú aj v Českej republike, kde spoločnosť rozváža pomôcky pre 130 pražských lekární a poskytlo vozidlá aj Červenému krížu a spolku ALSA, ktorý pomáha ľuďom s fatálnou chorobou Amyotrofická laterálna skleróza.

Obracia sa na nás veľké množstvo organizácií, ktoré obzvlášť v dobe pandémie bojujú pri svojej charitatívnej činnosti s nedostatkom ľudí alebo dopravných prostriedkov. Rozhodli sme sa podporiť viac menších organizácií, pre ktoré je zložitejšie takýto druh pomoci získať, a to nie len požičaním automobilov, ale aj ľudským kapitálom. Požičanie automobilov charitám pomôže v zabezpečení najrizikovejšej skupiny obyvateľov, ktorými sú seniori,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete AAA AUTO. Sieť najväčšieho predajcu ojazdených automobilov má už niekoľko týždňov zatvorené pobočky a svoj predaj aj vzhľadom k situácií presunula do online prostredia a automobily vozí zákazníkom až pred dom. Okrem Slovenskej katolíckej charity spoločnosť pomáha aj Červenému krížu s rozvozom obedov pre seniorov. V nasledujúcich dňoch plánuje poskytnúť pomoc aj pri iných charitatívnych činnostiach. AAA AUTO v tomto období pomáha mnoho ďalším organizáciám v Českej republike, Poľsku a Maďarsku.

Slovenská katolícka charita, ktorej spoločnosť AAA AUTO pomohla zapožičaním vozidiel, robí pravidelnú donášku potravín, hygienických potrieb a liekov seniorom. Uvedomujú si, že koronavírus môže vážne poškodiť zdravie seniorov, a preto ich nechcú vystavovať riziku. „Poslaním Slovenskej katolíckej charity je vždy, a zvlášť v čase dnešnej krízy, byť blízko pri človeku a vďaka pomoci od AAA Auto sa vieme priblížiť k ľuďom v núdzi, seniorom a iným rizikovým skupinám,“ uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Ing. Erich Hulman.