Alkohol kalkulačka - Vypočítaj zostatkový alkohol v krvi

kg
Typ alkoholu
hodín
minút
Upozornenie: Výsledok je len hrubý odhad úrovne alkoholu v krvi na základe vášho zadania. Nedá sa použiť ako náhrada oficiálnej diagnózy, respektíve merania profesionálnym prístrojom. Žiadna z kalkulačiek nie je 100% presná, pretože existuje množstvo ďalších premenných, ako aj individuálne faktory (metabolizmus, vek, zdravotný stav, atď.), ktoré sa v kalkulačke neberú do úvahy.
Publikované

Kalkulačka na výpočet alkoholu v krvi pomáha odhadnúť množstvo alkoholu v krvnom obehu jednotlivca. Inými slovami, 1 gram alkoholu na 100 mililitrov krvi znamená 1‰ (promile). Naša kalkulačka vypočíta približnú hladinu alkoholu v krvi a poskytne odhad, za akú dobu by mala hladina alkoholu v krvi klesnúť na 0 promile.

Alkohol v krvi ovplyvňujú rôzne faktory, vrátane hmotnosti, pohlavia, množstva skonzumovaného alkoholu a času, počas ktorého bol skonzumovaný. Napríklad ženy majú vo všeobecnosti nižšiu toleranciu alkoholu ako muži, pretože majú v tele menej vody.

Vplyv alkoholu podľa promile

Správanie a oslabené schopnosti sa líšia v závislosti od množstva alkoholu v krvi. V tabuľke nižšie je prehľad účinkov alkoholu v krvi na správanie ako aj vplyv na organizmus. Vplyv alkoholu začína už na veľmi nízkej hranici, pri ktorej sa ihneď zhoršuje koncentrácia, schopnosť uvažovať, či periférne videnie.

Väčšie množstvo alkoholu v krvi navyše zhoršuje aj motorické schopnosti, reakčný čas a môže mať vážny vplyv na organizmus. V prípade príliš veľkého množstva alkoholu v krvi môže nastať strata vedomia, kóma či smrť.

Promile alkoholu v krvi (‰)

Správanie

Vplyv na organizmus

0,01 – 0,3‰

Normálne

Zanedbateľné zmeny

0,3 – 0,6‰

Mierna eufória, radosť, zhovorčivosť

Horšia koncentrácia

0,60 - 1,0‰

Eufória, otupené pocity, extraverzia

Znížená schopnosť uvažovať, znížená citlivosť na bolesť, horšie periférne videnie

1,0 – 2,0‰

Nadmerná zhovorčivosť, búrlivé emócie, nevoľnosť/zvracanie

Horší reakčný čas, horšia motorika, neschopnosť vyjadrovania sa

2,0 – 3,0‰

Nevoľnosť/zvracanie, emocionálne výkyvy (hnev, smútok), znížené libido, strnulosť

Nerovnováha, veľmi zlá motorika, možná strata vedomia, výpadok pamäte

3,0 – 4,0‰

Ťažké/rýchle dýchanie, výpadky vedomia, neschopnosť chôdze

Útlm centrálneho nervového systému, zvýšený tep, nízka pravdepodobnosť úmrtia

4,0 – 5,0‰

Ťažké/rýchle dýchanie, neschopnosť chôdze, bezvedomie, depresia, kóma

Ťažký útlm centrálneho nervového systému, vysoký tep, intoxikácia alkoholom, pravdepodobnosť smrti

>5,0‰

Riziko smrti

Vplyv alkoholu na riadenie vozidla

Muž s úmyslom šoférovať pod vplyvom alkoholu

Netreba zrejme pripomínať, že zvýšená konzumácia alkoholu má okrem krátkodobých účinkov aj negatívne dlhodobé účinky. V tomto prípade nás však zaujímajú krátkodobé účinky najmä v súvislosti s riadením motorového vozidla.

Hoci tolerancia alkoholu za volantom sa v rôznych krajinách líši, na Slovensku máme nulovú toleranciu. Vypiť jedno malé pivo a následne riadiť vozidlo nie je tolerované a trestom v prípade väčšieho množstva nameraného alkoholu v krvi môže byť viac než len pokuta.

V krajinách, v ktorých majú toleranciu do určitej hranice alkoholu v krvi, je hranica zvyčajne nastavená na 0,5 promile. Vplyv alkoholu na motoriku je do tejto hranice zanedbateľný, no tesne nad touto hranicou už nastáva zhoršené periférne videnie a schopnosť uvažovať, čo je pri riadení vozidla nebezpečná kombinácia. Vo väčšine týchto krajín však pri prekročení tolerovanej hranice platia veľmi prísne a nepodmienečné tresty, ako napríklad zhabanie vozidla (a to bez ohľadu na to, kto je majiteľ) či väzenie.

Treba tiež podotknúť, že aj pri nižšej hranici alkoholu v krvi môže mať človek horšiu schopnosť riadiť vozidlo najmä pokiaľ berie určitý typ liekov, má poruchy metabolizmu alebo zdratovný stav, ktorý v kombinácii s akýmkoľvek množstvom alkoholu zhoršuje jeho schopnosti.