AUTORIDE

Zhabanie auta za alkohol vo vyspelých krajinách: Bežná vec a funguje už roky

Alkohol za volantom
Zaujímavosti
Publikoval Martin Milo  

Zhabanie auta za jazdu pod vplyvom alkoholu môže mnohých Slovákov šokovať, niektorí sa nad tým okamžite začnú pozastavovať a krútiť hlavou v zmysle - "Ako niekoho niečo také mohlo napadnúť?! Ide predsa o súkromný majetok!". Vo vyspelých krajinách však zhabanie auta za alkohol platí už roky, v niektorých dokonca viac než dekádu.

V tomto článku sa zameriame na Dánsko, ktoré sa konzumáciou alkoholu na osobu až tak veľmi od Slovenska nelíši, má podobnú rozlohu, počet obyvateľov a predovšetkým v minulosti malo problém skrotiť vodičov pod vplyvom alkoholu. Poukážeme na konkrétne štatistiky, následne na tresty a opatrenia vďaka ktorým sa im tento problém podarilo vyriešiť, ako aj na ďalšie vyspelé krajiny, v ktorých je konfiškácia automobilu a nekompromisné tresty v prípade alkoholu za volantom úplne bežná vec.

Obsah

Dáni absolútne dominujú v znižovaní počtu smrteľných nehôd na cestách a v bezpečnosti na cestách sú na treťom mieste

Začnime analýzou Európskej komisie - Bezpečnosť na cestách v roku 2021 V tejto analýze možno nájsť dva zaujímavé grafy.

Počet úmrtí na cestách na milión obyvateľov podľa krajiny, 2021

Počet úmrtí na cestách na milión obyvateľov podľa krajiny, 2021

Dánsko sa v rebríčku umiestnilo na treťom mieste s počtom 23 úmrtí na milión obyvateľov, čo znamená, že je spomedzi krajín tretie najbezpečnejšie v rámci bezpečnosti na cestách. Slovensko je na 14. mieste spomedzi krajín (15. ak rátame aj EU priemer ako umiestnenie) s počtom 47 úmrtí na milión obyvateľov. V porovnaní s Dánskom teda na Slovensku dochádza k úmrtiam na cestách až dvakrát častejšie.

Krátkodobý trend v počte smrteľných nehôd na cestách (2021 v porovnaní s rokmi 2019 a 2020)

Krátkodobý trend v počte smrteľných nehôd na cestách (2021 v porovnaní s rokmi 2019 a 2020)

Na tomto grafe možno vidieť absolútnu dominanciu Dánska v rámci znižovania počtu smrteľných nehôd na cestách. Medzi rokmi 2019 až 2021 sa Dánom podarilo znížiť počet smrteľných nehôd až o 32%, čo je takmer trojnásobok priemeru EU (13%).

Na druhú stranu Slovensko v znižovaní smrteľných nehôd zaostáva za priemerom EU. Medzi rokmi 2019 až 2021 sa nám podarilo znížiť počet smrteľných nehôd len o 4%, no v roku 2021 došlo k nárastu smrteľných nehôd o 5%. Jednoducho povedané - urobili sme dva kroky vpred a jeden naspäť, pričom spomínaný pokles treba pripísať najmä opatreniam súvisiacim s COVID-19 v roku 2020 (výrazný pokles áut na cestách), nakoľko v tomto roku došlo k poklesu nehôd takmer vo všetkých krajinách EU.

Ďalšiu, pre nás negatívnu štatistiku, môžeme nájsť v reporte ETSC - European Transport Safety Council, Pokrok v znižovaní nehôd pod vplyvom alkoholu, z Februára 2018. Tento report obsahuje aj porovnania krajín, konzumáciu alkoholu na osobu (za rok 2015) a ďalšie zaujímavé informácie.

Pokrok v znižovaní úmrtí spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu (2006-2016) - Slovensko na absolútnom chvoste

V Bulharsku, Estónsku a Lotyšsku sa pokrok v znížení úmrtí na cestách zapríčinených vodičmi pod vplyvom alkoholu najviac pripísal na znížení celkového počtu úmrtí na cestách medzi rokmi 2006 - 2016. Na prvom mieste v tomto grafe je Izrael, pričom Dánsko zaujalo popredné miesta. Slovensko sa však nachádza na absolútnom chvoste.

Rozdiel medzi priemernou ročnou zmenou (%) v počte úmrtí na cestách pripisovaných alkoholu a zodpovedajúcim znížením iných úmrtí na cestách v období rokov 2006 – 2016

Ako interpretovať tento graf? Jednoducho povedané, počet úmrtí na cestách zapríčinených vodičmi pod vplyvom alkoholu spomalil pokrok v znižovaní celkového počtu úmrtí na cestách. Pozor, neznamená to, že počet úmrtí na cestách rástol, ale neklesal takým tempom, akým by bolo ideálne a práve nehody zapríčinené vodičmi pod vplyvom sa pod toto pripísali najviac.

Počet vážnych zranení a úmrtí zapríčinených vodičmi pod vplyvom alkoholu v Dánsku výrazne klesol

Počet usmrtených alebo vážne zranených v prípade nehody spôsobenej vodičom pod vplyvom alkoholu v Dánsku 2008 - 2017

V grafe je červenou farbou znázornený počet úmrtí pri nehodách zapríčinených vodičmi pod vplyvom alkoholu, šedou farbou sú označené vážne zranenia. Z grafu možno vidieť výrazný pokles v počte zranení a úmrtí za obdobie od roku 2008 - 2017.

Podľa aktuálnej analýzy Danmarks Statistik (Jún 2022) počet prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu klesol z 14 500 v roku 2007 na 6500 v roku 2021. Počet zranení/usmrtení vodičmi pod vplyvom alkoholu klesol z 34% z roku 2007 na 21% v 2021 Zároveň 9/10 vodičov pod vplyvom alkoholu boli muži, čo takmer identické ako v prípade Slovenska - podľa Prezídia Policajného zboru SR (2012 - august 2017) boli v 88% prípadoch jazdy pod vplyvom alkoholu muži.

Zhabanie auta za alkohol platí v Dánsku už od roku 2005

Ak si otvoríme takzvaný "Bekendtgørelse af færdselsloven", alebo tiež zákon o cestnej premávke v Dánsku z roku 2005, nájdeme tam sekciu 18 a (Kapitel 18 a). Táto sekcia má názov "Konfiškácia" a pojednáva o konfiškácií motorového vozidla pri určitých okolnostiach.

Pre úplné znenie odporúčame navštíviť oficiálnu stránku, ak však zhrnieme prvý odsek z danej sekcie § 133 a) zistíme, že motorové vozidlo môže byť skonfiškované pri hrubom alebo opakovanom porušení zákona o cestnej premávke. Nerozlišuje sa pri tom, kto je vlastníkom vozidla (ani či ide o leasing, požičané auto). Zároveň platí, že vinníkovi môže byť skonfiškované jeho vlastné vozidlo, a to aj v prípade ak sa previnil pri použití úplne iného motorového vozidla. Jednoducho povedané - ak ohrozujete ostatných a opakovane porušujete pravidlá, vezmú vám vaše auto aj ak bolo odstavené v garáži, a to preto, aby zabránili tomu, aby ste spôsobili dopravnú nehodu.

Ďalší odsek tejto sekcie sa venuje konfiškácií v prípade jazdy pod vplyvom alkoholu, a to nasledovne - ku konfiškácií vozidla MUSÍ dôjsť v prípade ak bolo majiteľovi namerané 1,2 promile alkoholu v krvi dvakrát počas posledných 3 rokov. Ku konfiškácií vozidla musí dôjsť aj v prípade ak vinník nepoužil svoje motorové vozidlo pri prečine.

Dánsko prijalo ešte prísnejší zákon zameraný na bezohľadných vodičov zavedený v Marci 2021

V Marci 2021 Dánsko prijalo nový, prísnejší zákon, ktorý je zameraný proti bezohľadným vodičom. Podľa tohto zákona môže byť vodičovi skonfiškované auto vo viacerých prípadoch, napríklad pri jazde 100% viac než je povolená rýchlosť, pri jazde nad 200km/h (pri akomkoľvek limited) alebo tiež pri jazde pod vplyvom alkoholu a hladine 2,0 promile alkoholu v krvi.

Podľa Dánskej polície bolo skonfiškovaných 237 motorových vozidiel hneď 3 mesiace po zavedení tohto zákona, z toho 94 vozidiel nepatrilo samotným vodičom - previnilcom.

Čo v prípade, že bolo vozidlo požičané alebo na leasing?

Požičovne alebo leasingové spoločnosti môžu od zákazníka požadovať zaplatenie motorového vozidla v prípade ak je vodič zodpovedný za jeho konfiškáciu. Štát okrem iného umožnil spoločnostiam nahliadnuť do záznamov (porušenie pravidiel cestnej premávky) zákazníka, ktorý má záujem o leasing motorového vozidla.

Za prekročenie tolerovanej hranice 0,5 promile nekompromisné tresty

V Dánsku platí tolerancia 0,5 promile alkoholu v krvi. Čo sa však týka trestov v prípade prekročenia tejto hranice, sú oveľa tvrdšie a efektívnejšie, než na Slovensku.

Jazda pod vplyvom 0,5 - 1,2 promile

 • Okamžité zadržanie vodičského oprávnenia. Vodičské oprávnenie môže byť navrátené IBA v prípade, ak vodič opätovne absolvuje autoškolu (teóriu aj praktické preskúšanie) a to do 6 mesiacov od odobrania vodičského oprávnenia.

 • Pokuta zhruba vo výške čistého mesačného príjmu vynásobená nameranou hladinou alkoholu v krvi

 • Povinnosť absolvovať ANT (Alcohol, Narcotics and Traffic) kurz, predtým ako vodič absolvuje praktickú časť autoškoly. Tento kurz trvá 12 hodín, je rozdelený do 4 lekcií (každá 3 hodiny) a celý kurz si hradí na vlastné náklady - 3200 dánskych korún (viac ako 400 eur)

Jazda pod vplyvom 1,2 - 2,0 promile

 • Bezpodmienečné odobratie vodičského oprávnenia na 3 roky. Alternatívou je nainštalovanie zariadenia do auta, ktoré pred každou jazdou odmeria hladinu alkoholu v krvi.

 • Pokuta zhruba vo výške čistého mesačného príjmu vynásobená nameranou hladinou alkoholu v krvi

 • Absolvovanie kurzu ANT (rozpísané detailnejšie pri prvom porušení od 0,5 - 1,2 promile), a to na vlastné náklady

 • Na vrátenie vodičského oprávnenia je potrebné opätovne absolvovať autoškolu (teóriu aj prax)

Jazda pod vplyvom 2,0 promile a viac

 • Bezpodmienečné odobratie vodičského oprávnenia na minimálne 3 roky. Následne po tom povinnosť jazdiť 2 roky so zariadením, ktoré pred každou jazdou odmeria hladinu alkoholu v krvi, alebo čakať 2 roky na možnosť vrátenia vodičského oprávnenia.

 • Podmienečné odňatie slobody na 20 dní (podľa závažnosti prečinenia)

 • Pokuta o výške čistého mesačného príjmu

 • Konfiškácia vozidla

 • Absolvovanie kurzu ANT (rozpísané detailnejšie pri prvom porušení od 0,5 - 1,2 promile), a to na vlastné náklady

 • Na vrátenie vodičského oprávnenia je potrebné opätovne absolvovať autoškolu (teóriu aj prax)

Dánsko NIE je jediná vyspelá krajina, v ktorej je konfiškácia vozidla bežná

 • Francúzsko - konfiškácia motorového vozidla je absolútne bežná vec pri závažnejších prečineniach, opakovanom porušovaní pravidiel cestnej premávky alebo tiež jazdy pod vplyvom alkoholu. Okamžitá konfiškácia vozidla nastáva tiež pri jazde bez vodičského oprávnenia. Celé znenie a konkrétne prečinenia nájdete na oficiálnej stránke service-public.fr a sekciu o konfiškácii vozidla na tomto odkaze.

 • Austrália - vozidlo môže byť opäť ako aj v prípade Francúzska skonfiškované vo viacerých prípadoch. Ide o závažné porušenia pravidiel cestnej premávky, bezohľadná jazda (ohrozujúca iné osoby), jazda bez platného alebo zadržaného vodičského oprávnenia, jazda nad 155 km/h, jazda spôsobujúca nadmerný hluk/dym a ďalšie.

Podľa Baltics.news bol v Lotyšsku len pred dvoma dňami (06.10.2022) predložený návrh na konfiškáciu motorových vozidiel v prípade jazdy pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.

Aké ďalšie pokuty a tresty majú ostatné krajiny EU za jazdu pod vplyvom alkoholu?

 • Dánsko, Fínsko, Švédsko - pokuty za jazdu pod vplyvom alkoholu podľa výšky príjmu vodiča (zdroj)

 • Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Rakúsko a Poľsko - nainštalovanie zariadenia na meranie alkoholu v krvi pred každou jazdou v prípade opakovaného alebo závažného prečinenia (v súvistlosti s jazdou pod vplyvom alkoholu - zdroj)

Zhrnutie

Zhabanie auta za alkohol nie je vôbec nezvyčajné ako by sa mohlo mnohým zdať a v mnohých vyspelých krajinách funguje už roky.

Čísla nepustia! Tvrdšie a nekompromisné tresty pomohli Dánsku stať sa jednou z najbezpečnejších krajín v rámci cestnej premávky.

Nekompromisné a oveľa tvrdšie tresty, vrátane konfiškácie vozidiel v prípade jazdy pod vplyvom alkoholu sa v Dánsku pozitívne podpísali na bezpečnosti na cestách a podľa štatistík a čísel fungujú efektívne.