AUTORIDE

Ako dlho bude trvať oprava auta? Určiť presný čas je čím ďalej, tým ťažšie, hovoria autoservisy

Oprava auta
Zaujímavosti
Publikoval Denis  

Aké práce zaberú automechanikom pri opravách vozidiel najviac času a čo dĺžku opravy najviac ovplyvňuje? Podľa odborníkov zo siete autoservisov ProfiAuto na to majú čím ďalej, tým väčší vplyv hlavne nové a moderné technológie v automobiloch.

Najčastejšia otázka zákazníkov autoservisov znie „Ako dlho to bude trvať“? Doba opravy vozidla je tak vždy jednou z najcitlivejších tém v línii zákazník – servis. „Motorizmus sa bleskovo rozvíja. Čím ďalej, tým väčší vplyv na to, ako fungujú autá a ako vyzerá ich oprava, majú nové technológie. S prihliadnutím na výzvy, ktoré so sebou nesie súčasnosť, je čím ďalej, tým ťažšie určiť čas, ako dlho bude trvať štandardná oprava dielov v servise. Rozpätie je široké: ľahké poruchy je možné odstrániť počas jednej hodiny a závažné problémy sú také, ktorým venujeme viac ako 10 hodín,“ hovorí Jindřich Krejčí, riaditeľ siete ProfiAuto pre Česko a Slovensko.

Technologické výzvy stojace pred automechanikmi sú stále významnejšie. Vyžadujú nielen neustále rozširovanie odborných znalostí, ale premietajú sa i do dĺžky opráv. „K časovo najnáročnejším opravám patria tie, ktoré sú spojené s konkrétnou značkou auta, ako napríklad komplikované výmeny rozvodov v Mercedese CDI, ktoré vyžadujú úplnú demontáž motora alebo poruchy určitých súčastí, napríklad prevodoviek alebo elektrických systémov,“ hovorí technický poradca siete autoservisov ProfiAuto Ing. Lubomír Kroužílek.

Ďalšou „pascou“ potenciálne predlžujúcou dĺžku opravy je neštandardná konštrukcia niektorých modelov áut. Ako príklad môže poslúžiť Mercedes triedy A. Jeho motor sa nachádza v komore horizontálne a nie vertikálne, ako je to u väčšiny automobilov. Znamená to, že prístup k niektorým jeho súčastiam je výrazne sťažený a demontáž motora je rozhodne náročnejšia. Podobné je to aj v prípade modelu Opel Insignia, v ktorom sú elektronický systém, sieť CAN a ostatné súčasti predávania dát vystavané inak ako štandardne.

Medzi bežné opravy patrí napríklad rýchly olejový servis automobilu s benzínovým a dieselovým motorom. Závažné a komplikované opravy oproti tomu stále častejšie vyžadujú vlastníctvo širokého spektra diagnostických prístrojov a znalosti z rôznych oblastí motorizmu, elektroniky a IT.

Veľkú rolu hrajú tiež schopnosti mechanika. Ide napríklad o poruchy, s ktorými si skúsený servisný technik poradí za hodinu a nováčik ich môže potrebovať niekoľko. „Profesionalita ale nie je len prax, ale i dodržiavanie celého radu servisných štandardov, ktoré ovplyvňujú dĺžku opravy. A tak sú všetky nezávislé autoservisy zaradené do reťazca ProfiAuto povinné dodržiavať požiadavky týkajúce sa napríklad vybavenia a pracovnej doby,“ hovorí Jindřich Krejčí.

Z prehľadu, ktorý pripravila sieť autoservisov ProfiAuto, vyplýva, že najviac času zaberie mechanikom rozobratie a oprava prevodovky, diagnostika elektrických systémov, ovládania alebo klimatizácie vyžadujúca demontáž prístrojovej dosky a tiež klampiarske a lakovacie služby. Dĺžku opravy najviac ovplyvňujú: druh poruchy, značka auta, dostupnosť dielov, typ servisu, skúsenosti mechanika a technologické faktory.

Časový prehľad vybraných opráv:

  • Rýchly olejový servis (1 až 2 hodiny)

  • Komplikované výmeny rozvodov (až 8 hodín)

  • Demontáž prístrojovej dosky za účelom výmeny výparníka alebo servomotorov v systémoch riadenia a regulácie klimatizácie (až 10 hodín)

  • Demontáž a oprava prevodovky, mechanickej i automatickej (až 12 hodín)

  • Diagnostika a oprava elektrických či elektronických systémov (až 15 hodín)

  • Špecializované autokarosárske a lakovacie práce (až 40 hodín)