AAA AUTO založilo inovačné laboratórium, ktoré rozšíri služby zákazníkom

Aures LAB
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Skupina AAA AUTO, ktorá v minulom roku zobchodovala v strednej Európe 75 400 automobilov, chce priniesť zákazníkom väčší komfort pri nákupe a predaji vozidiel prostredníctvom inovácií. Program zjednotí pod hlavičku inovačného laboratória AuresLab.

Chceme byť zákazníkmi vnímaní ako najinovatívnejšia firma vo svojom odbore v strednej Európe. Už dávno nie sme spoločnosť, obchodujúca iba s automobilmi, ale sme tiež softvérová a technologická firma, ktorá je vždy o krok dopredu pred zvyškom trhu. Preto sme sa rozhodli pre zavádzanie inovácií, ktoré doteraz prebiehalo trocha roztrieštene, vytvoriť inovačné laboratórium, ktoré ich bude zastrešovať a uvádzať do praxe, a to pod názvom AuresLab. Cieľom je získať ďalších zákazníkov z peer-to-peer trhu a z trhu nových vozidiel. Chceme tým dosiahnuť zásadné zvýšenie komfortu pri nákupe a predaji a tiež širší záber našich podnikateľských aktivít,“ uviedla generálna riaditeľka medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.

Názov laboratória vychádza z anglických slov AUtomotive REtail Systems. AuresLab bude fungovať ako značka spoločnosti Aures Laboratories s. r. o., ktorá je súčasťou skupiny AAA AUTO.

Inovácie sa budú týkať celej skupiny, od výkupu, predaja, finančných služieb, marketingu, popredajného servisu, až po interný systém riadenia, ktorých dopad zákazníci pocítia,“ povedal prevádzkový riaditeľ AAA AUTO Petr Vaněček, do ktorého kompetencií novo spadajú inovácie v rámci celej skupiny. „V tomto roku vynaložíme na projekty riadené inovačným laboratóriom AuresLab až 10 miliónov eur, do roku 2020 to môže byť až štyridsať miliónov,“ dodal Petr Vaněček.

Pripomenul, že AAA AUTO sa od konkurencie od začiatku odlišovalo hlavne vďaka inováciám. „Inovatívny bol už samotný biznis model výkupu vozidiel za hotovosť priamo do nášho vlastníctva, s ktorým sme prišli už na začiatku pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Nasledovali ďalšie prvenstvá, ako napríklad vytvorenie zákazníckeho call centra či využitie internetu ako významného nástroja podpory predaja a výkupu. Z poslednej doby to je rozšírenie prezentácie ponuky vozidiel na Facebook, prepojenie navigácie na naše pobočky s mapami spoločnosti Google, či pilotná prevádzka identifikácie vozidiel pre zákazníkov pomocou QR kódov v Českej republike, odkiaľ sa QR kódy budú postupne rozširovať aj do ďalších krajín,“ uviedol Petr Vaněček.

Výkonným riaditeľom AuresLabu bol menovaný Stanislav Gálik, ktorý v skupine doteraz pôsobil ako strategický poradca pre rozvoj značky Mototechna. Stanislav Gálik, ktorý doteraz okrem poradenstva pre značku Mototechna pôsobil tiež na pozícii konzultanta pre inovácie v rámci Českej sporiteľne, je v odbore start-up projektov a inovácií už skúseným manažérom. V minulosti založil a následne úspešne predal módnu značku Galard a spoluzakladal inovačné centrum Unifer.

Naším cieľom je prinášať novinky, ktoré nám umožnia lepšie a rýchlejšie slúžiť zákazníkom. V súčasnosti ponúkame firmám softvérové inovatívne produkty, ako algoritmizované oceňovanie áut podľa tržných trendov či robota, ktorý automaticky zhromažďuje biznisové príležitosti z internetu,“ vysvetlil Gálik. AuresLab bude prichádzať s inováciami buď sám, alebo v spolupráci s jednotlivými divíziami či oddeleniami firmy. „Budeme nápady zhromažďovať, vyhodnocovať ich realizovateľnosť a prínos pre zákazníkov, rozvíjať ich a uvádzať do praxe. Po pilotnej fáze ich odovzdáme príslušnej divízii alebo oddeleniu, aby ich plne zaintegrovali do služieb a produktov pre klientov,“ uzatvorila Karolína Topolová.