AUTORIDE

Zákazové dopravné značky: Poznáš ich všetky?

Ostatné
Publikované  — Aktualizované 

Zákazové značky ti zakazujú alebo presnejšie ustanovujú rôzne obmedzenia účastníkov cestnej premávky. Zákazové značky tiež patria do kategórie, ktorých porušenie sa trestá vysokými pokutami a niekedy aj odobratím vodičského oprávnenia.

Práve preto by si ich mal všetky ovládať dokonale. S tým ti pomôže tento článok, ktorý je zameraný práve na túto tému a tak sme v ňom vypísali všetky zákazové dopravné značky, s ktorými sa môžeš na našich cestách a teda na Slovensku stretnúť.

Zákazové dopravné značky:

Zdroj obrázkov: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zóna zákazu státia
Zóna zákazu státia
Zákaz státia
Zákaz státia
Zákaz zastavenia
Zákaz zastavenia
Koniec zóny zákazu státia
Koniec zóny zákazu státia
Zákaz predchádzania
Zákaz predchádzania
Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)
Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)
Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá
Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá
Povinné zastavenie vozidla (Polícia - kontrola)
Povinné zastavenie vozidla (Polícia - kontrola)
Najvyššia dovolená rýchlosť (90 km/h)
Najvyššia dovolená rýchlosť (90 km/h)
Povinné zastavenie vozidla (CLO - ZOLL)
Povinné zastavenie vozidla (CLO - ZOLL)
Nízkoemisná zóna
Nízkoemisná zóna
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (150 m)
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (150 m)
Zákaz vstupu pre (osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke/obdobnom športovom vybavení)
Zákaz vstupu pre (osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke/obdobnom športovom vybavení)
Zákaz vjazdu
Zákaz vjazdu
Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
Zákaz vjazdu pre (zvláštne motorové vozidlá)
Zákaz vjazdu pre (zvláštne motorové vozidlá)
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce (nebezpečné veci)
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce (nebezpečné veci)
Zákaz vjazdu pre (prípojné vozidlá)
Zákaz vjazdu pre (prípojné vozidlá)
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce (náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce (náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)
Zákaz vstupu pre (chodcov)
Zákaz vstupu pre (chodcov)
Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Zákaz vjazdu pre (záprahové vozidlá)
Zákaz vjazdu pre (záprahové vozidlá)
Zákaz vjazdu pre (mopedy)
Zákaz vjazdu pre (mopedy)
Zákaz vjazdu pre (bicykle)
Zákaz vjazdu pre (bicykle)
Zákaz vjazdu pre (motocykle)
Zákaz vjazdu pre (motocykle)
Zákaz vjazdu pre (jazdcov na zvierati)
Zákaz vjazdu pre (jazdcov na zvierati)
Zákaz vjazdu pre (motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)
Zákaz vjazdu pre (motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)
Zákaz odbočenia (vľavo)
Zákaz odbočenia (vľavo)
Zákaz vjazdu pre (autobusy a trolejbusy)
Zákaz vjazdu pre (autobusy a trolejbusy)
Zákaz vjazdu pre (nákladné vozidlá)
Zákaz vjazdu pre (nákladné vozidlá)
Zákaz vjazdu pre (obytné automobily)
Zákaz vjazdu pre (obytné automobily)
Zákaz vjazdu pre (obytné prívesy)
Zákaz vjazdu pre (obytné prívesy)
Zákaz odbočenia (vpravo)
Zákaz odbočenia (vpravo)
Zákaz otáčania
Zákaz otáčania
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (75 m)
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (75 m)
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (100 m)
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (100 m)
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (50 m)
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami (50 m)
Maximálna výška (3 m)
Maximálna výška (3 m)
Maximálna dĺžka (9 m)
Maximálna dĺžka (9 m)
Koniec viacerých zákazov
Koniec viacerých zákazov
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá
Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)
Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)
Koniec zákazu predchádzania
Koniec zákazu predchádzania
Koniec nízkoemisnej zóny
Koniec nízkoemisnej zóny
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (70 km/h)
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (70 km/h)
Maximálna šírka (1,9 m)
Maximálna šírka (1,9 m)
Maximálna hmotnosť na nápravu (10 t)
Maximálna hmotnosť na nápravu (10 t)
Maximálna hmotnosť (8 t)
Maximálna hmotnosť (8 t)