Verejnosť rozhodla, že Hyundai bol v roku 2022 najlepšie komunikujúcou automobilkou na Slovensku.

Ceny HERMES pre najlepšie komunikujúcu automobilku roka 2022 prevzali za Hyundai Motor Slovakia marketingová špecialistka Lucia Hrašnová (uprostred) a šéf marketingu a PR Marek Kopča (vpravo).
Novinky
Tlačová správa
Publikované

V 9. ročníku súťaže HERMES Komunikátor roka, ktorá hodnotí komunikáciu spoločností so zákazníkmi, sa značke Hyundai mimoriadne darilo. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov si zástupcovia importéra Hyundai Motor Slovakia prevzali ocenenia CENA VEREJNOSTI a CENA HERMES.

  • Hyundai si zo súťaže Hermes Komunikátor roka 2022 odniesol dve prestížne ocenenia za svoju komunikáciu so zákazníkmi

  • Po štvrtý rok po sebe sa teší z CENY VEREJNOSTI pre najlepšie komunikujúcu automobilku na Slovensku

  • Odborná porota ocenila aj kampaň „Pomalé Vianoce“, ktorá získala CENU HERMES v kategórii Spoločenská zodpovednosť

Hyundai získal prestížnu CENU VEREJNOSTI ako najlepšie komunikujúca automobilka roku 2022 na Slovensku. O víťazoch tejto ceny rozhodovala laická verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré prebiehalo vo februári. Hyundai dostal od ľudí najviac hlasov spomedzi všetkých značiek v kategórii Automobily a toto ocenenie získal už štvrtý rok po sebe.

Slovenský Hyundai bodoval aj u odborníkov. O držiteľoch CENY HERMES rozhodovala porota zložená z odborníkov z akademického prostredia a praxe. Hyundai si ocenenie v kategórii Spoločenská zodpovednosť (CSR) zaslúžil svojou kampaňou Pomalé Vianoce, v ktorej v hektickom predvianočnom období vyzýval vodičov na pomalšiu a opatrnejšiu jazdu.

Získanie CENY VEREJNOSTI štyri roky po sebe svedčí o tom, že Hyundai má na Slovensku veľa spokojných zákazníkov a fanúšikov. Toto ocenenie si naozaj veľmi vážime, lebo nie je nič vzácnejšie, ako keď o víťazstve rozhodnú práve priaznivci svojím aktívnym hlasovaním,“ povedal Marek Kopča, riaditeľ marketingu a PR z Hyundai Motor Slovakia. „Ďakujeme tiež porote za CENU HERMES, ktorú udelila našej kampani Pomalé Vianoce. V nej sa nám podarilo kreatívnym spôsobom doručiť užitočné posolstvo o potrebe opatrnej jazdy vyše miliónu slovenských vodičov v čase, keď na cestách vládne zhon a každý sa ponáhľa. Veríme, že sme svojou komunikáciou aj my prispeli k vyše 20%-nému medziročnému zníženiu nehodovosti na cestách v decembri minulého roka,“ dodal Kopča.

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je súťažou, v ktorej sa udeľujú ocenenia pre najlepšiu inštitúciu v Slovenskej republike v komunikácii so zákazníkom. Kompletné výsledky 9. ročníka súťaže nájdete na www.cenyhermes.sk.