Logo Autoride.sk

Vedel si, čo je to pasívna bezpečnosť automobilu?

Publikoval Denis -

Pasívna bezpečnosť je súbor prvkov a systémov, ktoré znižujú následky nehody. Patria tu teda všetky systémy a opatrenia, ktoré znižujú následky nehody. Pasívnu bezpečnosť môžeme ďalej rozdeliť do dvoch celkov.

1. Vonkajšia bezpečnosť -  spadajú tu tvary automobilu, ktoré musia byť skonštruované tak, aby zranenia ostatných účastníkov dopravnej nehody boli čo najmenšie.

2. Vnútorná bezpečnosť - spadajú tu všetky opatrenia, ktoré majú zabrániť zraneniu posádky automobilu ako sú airbagy, ochrana proti požiaru, bezpečnostné pásy a podobne.

Diskusia: Vedel si, čo je to pasívna bezpečnosť automobilu?
G