AUTORIDE

V Trenčíne vznikajú nové pracovné miesta - uplatnenie tu nájdu inžinieri, projektoví manažéri a výskumníci. Podieľať sa budú na vývoji úložísk zelenej energie

Elektromobil
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin  

Nové pracovné miesta pre kvalifikovaných odborníkov vznikajú v trenčianskej spoločnosti Energo - Aqua. Ide predovšetkým o výskumné alebo projektovo-realizačné pozície, určené pre inžinierov z oblasti strojárstva, energetiky a elektrotechniky. Podieľať by sa mali na vývoji batériových úložísk elektrickej energie, ktoré budú slúžiť ako podpora obnoviteľných zdrojov. Tento unikátny projekt pomôže nielen Slovensku, ale aj Európe posunúť sa bližšie k energetickej nezávislosti.

Trenčianska spoločnosť Energo - Aqua rozširuje svoj odborný tím a ponúka prácu elektrotechnickým inžinierom, ktorí sa budú podieľať na vývoji nových batériových systémov. Ide o významný projekt spoločného európskeho záujmu, ktorý je zameraný na vývoj a výrobu úložísk elektrickej energie v podobe kontajnerového systému z batérií druhej životnosti. Predmet projektu bol na európskej úrovni označený za vysoko inovatívne riešenie, ktoré by malo slúžiť ako podpora obnoviteľných zdrojov energie a napomôcť k energetickej nezávislosti.

„Potreba zvyšovania energetickej efektivity je dnes mimoriadne aktuálna. Jednou z priorít je aj vyplývajúce znižovanie závislosti na nerastných surovinách potrebných pri výrobe batérií, čo je základnou myšlienkou nášho projektu. Som rád, že jeho prínos ocenila aj Európska komisia a náš projekt patrí medzi dôležité projekty spoločného európskeho významu,“ vysvetľuje Jozef Matušov, projektový líder a predseda predstavenstva spoločnosti Energo – Aqua a dodáva: „Na vývoji nášho kontajnerového systému aktívne spolupracujeme s akademickou obcou a máme ambíciu prispieť k výchove budúcej generácie energetikov na európskej a svetovej úrovni.“

Projekt nielenže podporuje aplikovanú vedu a výskum, ale má tiež pozitívny vplyv na životné prostredie, vďaka opätovnému využívaniu použitých a zregenerovaných akumulátorov. Táto inovácia tak prinesie udržateľné riešenia aj v segmente elektromobility. Inžinieri, ktorí rozšíria tím Energo – Aqua, sa okrem toho stanú súčasťou svetového výskumu v rámci IPCEI. „Vzájomná spolupráca na projektoch európskeho rozmeru ponúkne tak inžinierom, ako aj výskumníkom, vedcom či partnerom z podnikateľského sektora možnosti spoločného rastu v medzinárodnom prostredí,“ dodáva Jozef Matušov.

Projekt okrem priamych pracovných miest podporuje aj vznik pracovných pozícií u dodávateľských firiem a prispieva k rastu pridružených podnikateľských aktivít spojených so zberom použitých akumulátorov, rozvojom obnoviteľných zdrojov energie či elektrotechnického priemyslu.