Tržby AURES Holdings v uplynulom roku medziročne vzrástli o 44 % na 848 miliónov eur

AURES Holdings Logo
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Spoločnosť AURES Holdings a.s. ("AURES" alebo "Skupina") dnes zverejnila auditovanú výročnú správu za rok 2021. Rok 2021 bol v tridsaťročnej histórii spoločnosti AURES Holdings rekordným z hľadiska predajov vďaka jej silnej pozícii na trhu a využívaniu unikátnej technológie zdrojovania vozidiel. Ďalším míľnikom bolo úspešné spustenie dátovo orientovanej platformy pre online obchodovanie s ojazdenými vozidlami Driverama v Nemecku.

Tržby Skupiny v roku 2021 medziročne vzrástli o 44 % na 848 miliónov eur. Podľa konečných výsledkov sa v uplynulom roku predalo 86 574 vozidiel, pričom najväčší dopyt bol v Českej republike, nasledovanej Poľskom a Slovenskom. V Českej republike sa predalo 49 264 vozidiel (medziročne o 23 % viac), v Poľsku 20 383 vozidiel (medziročne o 51 % viac), čo je pre tento región rekordný počet, a na Slovensku sa predalo 16 887 vozidiel (medziročne o 22 % viac). V roku 2021 tiež skupina prekonala hranicu 2,6 milióna zákazníkov od svojho založenia v roku 1992.

Hlavné ukazovatele roku 2021

Údaje v miliónoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak

2021

2020

Zmena

Tržby

848.2

588.4

+44%

Hrubá marža

152.4

103.0

+48%

EBITDA

47.3

26.5

+78%

Upravená EBITDA

48.7

25.3

+92%

Upravená EBITDA marža (%)

5.7%

4.3%

+33%

Počet predaných vozidiel

86,574

69,886

+24%

Počet zamestnancov

2,272

2,186

+4%

"S potešením môžem oznámiť, že naša skupina dosiahla v uplynulom roku rekordné obchodné výsledky a dosiahla najlepší výsledok hospodárenia vo svojej tridsaťročnej histórii, a to aj napriek nútenému zatváraniu pobočiek v období pandémie COVID-19 a s ňou súvisiacej ekonomickej neistote. Prijali sme niekoľko opatrení k urýchleniu našich plánovaných aktivít, hlavne sme investovali do našich špičkových technológií, úspešne sme spustili projekt Driverama v Nemecku, ďalej sme rozšírili našu pobočkovú sieť v Poľsku a urobili sme významný pokrok v rámci realizácie našej ESG stratégie. Rada by som touto cestou znovu poďakovala všetkým našim kolegom naprieč skupinou za ich vysoké pracovné nasadenie, vďaka ktorému sme tieto výsledky dosiahli," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.

Výročná správa je k dispozícii na zobrazenie alebo stiahnutie na našich webových stránkach vo formáte PDF.