AUTORIDE

Strata ŠPZ: Čo robiť ak si stratil ŠPZ?

Strata ŠPZ
Legislatíva
Publikované 

Strata ŠPZ je veľmi nepríjemná situácia, ktorá sa však môže stať každému motoristovi. Ide o situáciu, ktorá je rovnako nepríjemná, ako strata vlastných osobných dokladov. Čo by si mal v tomto prípade urobiť, ak podobnú situáciu zažiješ na vlastnej koži?

Strata ŠPZ:

Obsah

Ak si už ŠPZ stratil, nemusíš stresovať. Najdôležitejším bodom je, že túto informáciu nahlásiš čo najskôr najbližšiemu orgánu policajného zboru. To však neznamená, že by si s autom nemohol ďalej jazdiť. Tvoje vozidlo môže totiž bez problémov jazdiť aj bez jednej z dvoch ŠPZ.

Ográn policajného zboru ti totiž v takomto prípade vydá potvrdenie o nahlásení straty ŠPZ, a tak máš v prípade ak ťa zastaví policajná hliadka dôkaz o tom, že ste stratu ŠPZ nahlásil, pričom čakáš na vydanie duplikátov alebo nových poznávacích značiek.

Čo robiť s druhou ŠPZ?

Ak má tvoje vozidlo vydané dve poznávacie značky, pričom došlo k strate jednej z nich, si povinný túto udalosť nahlásiť na najbližšom policajnom zbore. Pokiaľ si stratenú ŠPZ počas doby čakania na nové poznávacie značky našiel alebo inak získal, si v tomto prípade povinný túto tabuľku bezodkladne odovzdať opäť najbližšiemu orgánu policajného zboru.

Toto nariadenie však platí nie len pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ale aj pre všetkých občanov, ktorí sú v prípade ak nájdu tabuľku s evidenčným číslom, povinný ju bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu policajného zboru alebo policajtovi.

Stratená ŠPZ a poplatky za ňu:

  • Sumou 16,5 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

  • Sumou 165,50 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s voliteľným evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe majiteľa alebo držiteľa vozidla

  • Sumou 182 € sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla za stratenú, zničenú, poškodenú , odcudzenú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla.

  • Sumou 66 € sa spoplatňuje vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

A teraz už vieš, že aj keď je strata ŠPZ nepríjemná a niekedy aj nákladná situácia, v každom prípade nie je nevyriešiteľná.