AUTORIDE

STILL spúšťa projekt výsadby stromov

Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin  

Kúpou vozíka STILL zákazníci podporia zalesňovanie Slovenska a znižovanie CO₂ v ovzduší

Kúpou vysokozdvižných vozíkov značky STILL podporíte výsadbu stromov na Slovensku. Každý zákazník, ktorý si kúpi nový vozík, môže v prípade záujmu aj dostať certifikát, že prispel k zvýšeniu výsadby stromov v krajine. Spoločnosť STILL Slovensko sa rozhodla aktívne podporiť projekt Milión stromov pre Slovensko štátneho podniku LESY SR a aj týmto spôsobom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov klimatickej hrozby, ktorá je už neodvrátiteľným vážnym problémom celej spoločnosti.

Každý predaný nový vozík značky STILL bude označený špeciálnou nálepkou kampane „Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“, ktorá má okrem informácie o vysadených stromoch tiež šíriť informovanosť medzi verejnosťou. „V STILL sa riadime filozofiou trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavame zásady ako hospodárne nakladanie s materiálmi, využívanie energeticky efektívnych riešení, vývoj technológií pre bezemisnú intralogistiku a zároveň sa snažíme robiť osvetu o ekologickejších technológiách aj medzi našimi zákazníkmi. Chceme však pre životné prostredie robiť ešte viac, a preto sme sa rozhodli ísť aj do projektu výsadby stromov,“ hovorí Andrea Ščepková, marketingová manažérka STILL Slovensko.

Nenahraditeľnú úlohu pri zastabilizovaní zhoršujúcej sa klimatickej situácie majú práve lesy. Ich ochrana, obnova a celkovo zodpovedné obhospodarovanie môže prispieť k zníženiu oxidu uhličitého v atmosfére až o 10 %.

Údaje o výmere zalesnených častí, ktoré vzniknú vysádzaním stromov spoločnosťou STILL a LESOV SR, a tiež o ich vplyve na životné prostredie, sa budú postupne zhromažďovať a priebežne zverejňovať aj na internetovej stránke STILL. „Vysádzať stromčeky budú priamo aj zamestnanci spoločnosti podľa harmonogramu, ktorý odporučili odborníci, aby sa sadenice riadne zakorenili,“ dopĺňa A. Ščepková.

Zatiaľ čo celková rozloha európskych lesov rastie, ich schopnosť absorbovať CO₂ od 90. rokov minulého storočia mierne klesla. Podľa údajov OECD Slovensko ťaží viac dreva s väčšou intenzitou a nižšou pridanou hodnotou než iné členské krajiny, ale aj v porovnaní s ďalšími troma vyšehradskými štátmi. Schopnosť slovenských lesov absorbovať oxid uhličitý od začiatku 90. rokov rástla, no po roku 2010 stagnuje.

Spoločnosť STILL sa zasadzuje o ochranu stromov aj maximálnou snahou, aby zákazníci prešli z papierovej formy komunikácie, ako sú napr. faktúry, na čisto elektronickú. Pretože z ekologického hľadiska je najlepšie, aby dochádzalo k čo najmenšiemu výrubu stromov pre výrobu papiera.

Produkty STILL, ktorých kúpou zákazníci podporia projekt Milión stromov pre Slovensko: