Skrytá hrozba v aute, takmer 60 % kontrolovaných osobných vozidiel malo v brzdovom systéme nekvalitnú brzdovú kvapalinu

Foto_ProfiAuto_3
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Pri tohtoročných kontrolách vozidiel na území Českej a Slovenskej republiky, tzv. PitStopoch realizovaných spoločnosťou ProfiAuto, bolo zistené, že takmer 60 % kontrolovaných osobných vozidiel malo v brzdovom systéme nekvalitnú brzdovú kvapalinu. Z toho sa dá usúdiť, že väčšina vodičov nevymieňa brzdovú kvapalinu v predpísaných intervaloch a riskuje tak, že pri brzdení v extrémnych situáciách nebudú brzdy funkčné a vozidlo havaruje.

Moderný automobil je sofistikované zariadenie, ktoré obsahuje tisíce dielov, ktoré spolu vytvárajú jeden funkčný celok. Rôzne systémy vo vozidle zaisťujú, aby automobil plnil účel, pre ktorý bol vyrobený a prostredníctvom pravidelných prehliadok je zaistené, aby tieto systémy spoľahlivo pracovali a prípadné chyby na nich boli odhalené skôr, ako môžu spôsobiť napríklad zastavenie vozidla. O to väčšiu pozornosť je nutné venovať systémom, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnosť vodiča a spolucestujúcich. Preto je veľmi dôležité, aby vozidlo s hmotnosťou v ráde ton malo úplne spoľahlivý brzdný systém, inak sa môže zmeniť na neriadenú strelu.

Foto_ProfiAuto_1

/>

>Zatiaľ čo napr. opotrebované brzdové doštičky síce môžu znížiť účinnosť bŕzd, nekvalitná brzdová kvapalina môže v určitom okamihu úplne vyradiť brzdový systém z činnosti so všetkými fatálnymi dôsledkami a bez varovania. Brzdová kvapalina je hygroskopická, absorbuje vodu z atmosférického vzduchu. Priemerný bod varu je u moderných kvapalín síce až 230 °C, ale už pri obsahu 2 % vody v brzdovej kvapaline sa znižuje o 50 °C. V priebehu brzdenia z vysokých rýchlostí je teplota medzi diskom a doskami cca 400 °C a po niekoľkých zošliapnutiach brzdového pedálu môže kvapalina vo vnútri strmeňa prekročiť bod varu. Para potom vytlačí kvapalinu do nádrže a vodič s hrôzou zistí, že brzdy sú nefunkčné. Stačí jazda na horách alebo s prívesom a vznikne závažný problém.

>„Počas našich bezplatných kontrol vozidiel sme napríklad v Ostrave zistili, že z celkového počtu cca 200 vozidiel má nekvalitnú brzdovú kvapalinu 56 % automobilov,“ hovorí Jindřich Krejčí, riaditeľ projektu ProfiAuto pre ČR a SR. A zároveň tiež dodáva: „Riešenie je pritom veľmi jednoduché, stačí dodržiavať stanovené prehliadky vozidiel, ktoré zahŕňajú i kontrolu, prípadne včasnú výmenu brzdovej kvapaliny.

src="https://autoride-dev.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/cfdc3425-573e-4941-85aa-5dd3b7b6d794/850px.jpg" alt="foto_profiauto_2" title="Foto_ProfiAuto_2" uuid="cfdc3425-573e-4941-85aa-5dd3b7b6d794" author="ProfiAuto " attribution="" license="" source=" https://profiauto.pl/sk">/>