Pri poistení sa často zabúda na čelné sklo

Rozbité čelné sklo
Ostatné
Publikoval Denis

Čelné sklo môže byť mnohokrát zradné, najmä v prípade, že sa dožadujete nápravy jeho poškodenia. Mnohí však túto súčasť vozidla pri poistení nezohľadnia a zvažovať ho začnú až vtedy, keď sa im znenazdajky rozbije sklo kamienkom z cudzieho vozidla.

Uzavrieť tú najlacnejšiu formu povinného zmluvného poistenia sa často nevypláca. Nie vždy to, čo si pod daným poistením predstavujete vy, skutočná poistka vozidla aj reálne pokrýva. Zradné býva aj zistenie, že vaše PZP nie je platné v iných krajinách. Na mnohé skutočnosti je nevyhnutné sa ešte pred uzatváraním vopred informovať. O mnohé doplnkové pripoistenia sa viacerí zaujímajú až po okúsení nemilých skúseností. Zradným býva predovšetkým čelné sklo.

Náročný proces dokazovania

Bežné PZP sa často nevzťahuje na škodovú udalosť súvisiacu s čelným sklom. Je to najmä z toho dôvodu, že je náročné preukázanie cudzieho zavinenia. Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako preukázať poškodenie druhého vozidla, i keď neúmyselné, predstavuje dlhú a problematickú cestu dokazovania.

Nutné je vyhľadať si vozidlo, ktoré vám škodu na čelnom skle spôsobilo odrazeným kamienkom. Už len to je samo o sebe často náročné a nereálne, problematické je ale aj vyhodnocovanie situácie s daným šoférom. Nápomocná je v takom prípade aj kamera do auta, nie každý šofér ju ale v automobile využíva a ani s ňou nemusí byť samotné dokazovanie danej udalosti jednoduché. Auto je pri sťažení videnia počas šoférovania nepojazdné a nutné je zájsť do servisu a riešiť náhradu skla, v opačnom prípade by vám pri technickej nespôsobilosti vozidla hrozila pokuta.

Pripoistenie s garanciou ochrany skla

Takáto forma sa nevzťahuje len na bezplatné riešenie výmeny čelného skla, často totiž nie je nutné zaoberať sa návštevou v servise či zdĺhavo čakať na túto výmenu. Pred uzatváraním PZP by ste sa mali informovať, či sa vzťahuje aj na túto škodovú udalosť. Ak nie je súčasťou základného balíčka a máte o takéto poistné krytie aj naďalej záujem, zamerajte sa aj na možnosti pripoistenia.

Ide o najžiadanejší typ vyhľadávaný medzi vodičmi, nakoľko pre každého vlastníka automobilového vozidla predstavuje čelné sklo vysoko citlivú záležitosť. Máte tri možnosti, ako ho získať. Pokiaľ máte havarijné poistenie, môže byť jeho súčasťou. V prípade, že uzatvárate PZP, uvažovať môžete o pripoistení. Existuje však aj spôsob samostatného poistenia čelného skla.

Širší záber krytia

Niektoré ponuky ochrany čelného skla sa netýkajú výlučne len odleteného kamienka. V prípade, že bývate v lokalite vyznačujúcej sa vandalizmom a často dochádza k poškodzovaniu verejného aj súkromného majetku, poistenie čelného skla, ktorého predmetom bude aj poškodenie za týchto okolností, vám môže poskytnúť istotu. Vyhľadávané sú najmä aj pokrytia týkajúce sa poškodenia skla prírodnými živlami, ako je krupobitie či víchrica alebo v prípade nevyspytateľných udalostí ako pád stromu či skaly. Ak sa teda o tento typ zaujímate, určite by ste mali byť podrobne informovaní o tom, čo všetko bude jeho predmetom.

Možnosť rýchleho vybavenia

Pomocou porovnania jednotlivých ponúk môžete zvážiť, pre ktorú možnosť sa teda rozhodnete a či vôbec budete zvažovať túto formu pripoistenia. Pomerne rýchly a nenáročný spôsob ako toto poistenie uzatvoriť, môže byť elektronické vyplnenie PZP online formou, keďže v niektorých prípadoch sú v ponuke aj rôzne možnosti pripoistenia. Nie vždy to ale platí a niekedy sa toto dodatkové pokrytie musí riešiť osobnou návštevou, inokedy je nutná po online potvrdení aj dodatková fotodokumentácia predmetného vozidla.

Obsah