Prevod kW na kone

Hodnota obsahuje neplatný znak
Hodnota obsahuje neplatný znak
kW sa rovná PS
Publikované

Kilowatt (kW)

Kilowatt (kW) je jednotka výkonu definovaná medzinárodným systémom jednotiek (SI). Základnou jednotkou kilowattu je watt (W), pomenovaný po škótskom vynálezcovi, ktorým je James Watt. Predpona kilo znamená, že jeden kilowatt je tisíc wattov alebo tisíc joulov za sekundu.

Čo označuje kilowatt (kW)?

Kilowatty sa používajú na celom svete predovšetkým na vyjadrenie výkonu motorov, nástrojov, strojov a ohrievačov. Európska únia definuje kilowatty (kW) ako oficiálnu jednotku pre výkon motorov, no aj napriek tomu sa v bežnej komunikácii uprednostňuje termín konská sila.

Čo znamená kWh?

Elektrina spotrebovaná v domácnosti sa zvyčajne meria v kilowatthodinách alebo kWh, čo znamená, že 1000 wattov sa spotrebuje počas jednej hodiny. Megawattové alebo gigawatthodiny sa na druhú stranu používajú vo veľkých budovách či v priemysle.

Konská sila (PS)

Konská sila je jednotka na meranie výkonu. Jedna konská sila (PS - Pferdestärke) zodpovedá sile potrebnej zdvihnúť 4500 kilogramov na vzdialenosť jedného metra za jednu minútu.

Medzi konskými silami používanými v USA (norma SAE) a konskými silami používanými v Európe (norma DIN) je rozdiel. Metrická konská sila (PS) je 98,6 % jednej konskej sily (HP - Horsepower) v imperiálnych jednotkách, respektíve – o 1,4 % menšia.

Elektrická konská sila

Jedna konská sila sa rovná 735,5 wattov (W) alebo 0,7355 kilowattov (kW). V prípade imperiálnych jednotiek sa jedna konská sila rovná 746 wattov alebo 0,746 kilowattov. Medzi elektrickým a mechanickým výkonom z hľadiska konských síl nie je rozdiel.

História konskej sily

Termín konská sila prvýkrát vytvoril škótsky vynálezca James Watt koncom 18. storočia, aby pomohol predávať svoj vylepšený parný stroj. V tej dobe dávalo zmysel merať výkon parného stroja v konských silách, pretože hodnota doslova znamenala počet koní, ktoré motor mohol nahradiť. Pre potenciálnych kupcov tak bolo veľmi jednoduché pochopiť výkon motora.