Pozor na brzdy, za rok 2021 boli suverénne najväčším problémom áut na STK

Vývoj celkového počtu vykonaných technických kontrol v SR za uplynulých 10 rokov
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Vlani bolo v SR najviac technických kontrol vozidiel v histórii, takmer 1,5 milióna

Počas vlaňajšku bolo na všetkých staniciach technickej kontroly v rámci Slovenska vykonaných spolu takmer 1 a pol milióna technických kontrol vozidiel, čo je doposiaľ historicky najvyšší počet. Medzi najčastejšie príčiny, pre ktoré v roku 2021 neprešlo sitom STK najviac preverovaných áut, patrili problémy s brzdami, osvetlením a podvozkom. Predovšetkým nedostatočne fungujúce brzdy sú na Slovensku najzásadnejším nedostatkom, ktorý tvoril viac ako polovicu zo všetkých vážnych a nebezpečných chýb zistených v prípade kontrolovaných vozidiel. Vyplýva to z analýzy spoločnosti TESTEK, ktorá zabezpečuje zber a spracovanie dát z STK v rámci Slovenska.

Za uplynulý rok 2021 sa na Slovensku urobilo najviac technických kontrol vozidiel v doterajšej histórii. Po poklese v roku 2020 spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19 a najmä s tým súvisiacimi hygienickými opatreniami, sme vlani opäť zaznamenali nárast celkového počtu technických kontrol, a to medziročne o 3,85 %. V roku 2021 bolo vo všetkých staniciach technickej kontroly v Slovenskej republike vykonaných celkovo 1 496 618 technických kontrol vozidiel, z toho bolo 1 284 514 technických kontrol pravidelných, ďalšie boli opakované, administratívne či zvláštne. „Súhrnný počet kontrol na celom Slovensku tak dokonca mierne prekonal výsledok z roku 2019, v ktorom boli kapacity STK doposiaľ najviac vyťažené. Domnievame sa, že jedným z kľúčových faktorov bol príchod zákazníkov, ktorí návštevu STK v roku 2020 odložili pre problémy a obmedzenia spôsobené pandémiou,“ približuje Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK, ktorá okrem iného aj dohliada na činnosť STK.

Vývoj celkového počtu vykonaných technických kontrol v SR za uplynulých 10 rokov:

Vývoj celkového počtu vykonaných technických kontrol v SR za uplynulých 10 rokov

/>

>Po vykonaní 1 284 514 pravidelných technických kontrol bolo 86,78 % vozidiel s hodnotením spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, v 11,57 % prípadoch boli autá z dôvodu zistenej vážnej chyby vyhodnotené ako dočasne spôsobilé a 1,65 % vozidiel bolo nespôsobilých na premávku. Podiel neúspešných vozidiel (zahŕňajúcich vozidlá hodnotené ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé), ktorý je dôležitým kritériom pri porovnávaní kvality kontroly medzi jednotlivými STK alebo aj medzi jednotlivými štátmi EÚ navzájom, sa príliš nezmenil. V roku 2019 išlo o 13,03 % kontrolovaných vozidiel, v roku 2020 13,58 % a v roku 2021 13,22 %. „Tým sa potvrdilo, že skokový nárast tohto ukazovateľa na medzinárodne akceptovateľnú úroveň, ktorý sa udial medzi rokmi 2018 a 2019 v dôsledku intenzívnejšieho štátneho odborného dozoru Ministerstva dopravy a výstavby SR a odborného dozoru technickej služby nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách, nebol len náhodným a dočasným javom,“ hodnotí situáciu Marián Rybianský.

>Pre porovnanie, v roku 2019 dosahoval podiel neúspešných vozidiel pri prakticky rovnakom obsahu technickej kontroly v Estónsku 15 %, v Nemecku a Španielsku 21 %, vo Švédsku 25 %, vo Fínsku 27 %, v Írsku 36 % a v Lotyšsku až 40 %. Na opačnom konci rebríčka EÚ boli štáty ako Česká republika s 8 % alebo Poľsko s 2 %.

>Najväčším problémom sú brzdy

>Keď sa pozrieme na štatistiky zistených vážnych a nebezpečných chýb v prípade ľahkých vozidiel (kategórií L, M1, N1 a O2) pri pravidelných technických kontrolách v roku 2021, najväčším problémom sú brzdové zariadenia, potom osvetlenie a podvozok s príslušenstvom. Brzdy pritom tvoria viac ako 51 percent zo zistených závažných nedostatkov.

src="https://autoride.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/900590f0-8276-11ec-be34-37e37a450292/850px.jpg" alt="screenshot 2022-01-31 at 09.59.40.png" title="Screenshot 2022-01-31 at 09.59.40.png" uuid="6ae77fac-83ab-4e63-9581-1f9b62598c17" author="" attribution="" license="" source="">/>

>Podobné je aj rozdelenie vážnych a nebezpečných chýb ťažkých vozidiel (kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R). Ako vidno na nasledujúcom diagrame (na ďalšej strane), tiež sa tu vyskytli najčastejšie problémy na brzdových zariadeniach, osvetlení a na podvozku. „V prípade ťažkých vozidiel, kam patria napríklad autobusy, nákladné autá či traktory, bol výskyt problémov s brzdami klasifikovaných ako vážna alebo nebezpečná chyba na skutočne veľkej časti kontrolovaných vozidiel. Napríklad nesúmerne pôsobiacu prevádzkovú brzdu, ktorá by mohla pri brzdení zapríčiniť vybočovanie z priameho smeru, sme zaznamenali až na takmer 9 % vozidiel a na približne 3 % mala prevádzková brzda celkovo nedostatočný brzdný účinok. To už je značne vysoké číslo, najmä ak vezmeme do úvahy, že tieto vozidlá majú v porovnaní s inými používanými v cestnej premávke výrazne väčšiu hmotnosť alebo slúžia na hromadnú prepravu osôb.

src="https://autoride.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/8ebd04f0-8276-11ec-8717-c52f3bc76663/850px.jpg" alt="screenshot 2022-01-31 at 09.59.52.png" title="Screenshot 2022-01-31 at 09.59.52.png" uuid="3806e170-44e9-4fe3-98f0-0a54bfd67a64" author="" attribution="" license="" source="">/>

Tagy: Testek