AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Porovnali sme motory z hľadiska paliva. Ako dopadol súboj nafťáka, benzínu a plynu?

Publikoval Denis— Aktualizované

V tomto stručnom článku sa zameriame na motory z hľadiska paliva, ktoré používajú (Nafta, Benzín, LPG a CNG), spôsob ako fungujú v motore a vypíšeme si ich klady a zápory.

Nafta

Obsah

Je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá sa získava destiláciou z ropy. Kvalita nafty sa udáva v cetánových číslach, ktoré vyjadrujú jej schopnosť vznietenia.

Výhody

Nevýhody

Množstvo čerpacích staníc

Väčší počet súčiastok, ktoré sa môžu poškodiť

Nižšia cena za liter paliva

Zlé štarty pri chladnom počasí

Nižšia spotreba paliva

Vyššia obstarávacia cena automobilu

Vysoký krútiaci moment

Vyššia hlučnosť motora

Možnosť natankovať palivo do bandasky

Vyššia hmotnosť oproti benzínovému motoru

Motor citlivejší na kvalitu paliva

Drahší servis

Benzín

Je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov, vyrába sa destiláciou z ropy. Kvalita benzínu sa udáva v oktánových číslach, ktoré vyjadrujú odolnosť benzínu proti detonačnému spaľovaniu. Čím je oktánové číslo vyššie tým má palivo lepšie vlastnosti.

Výhody

Nevýhody

Množstvo čerpacích staníc

Vyššia spotreba

Bezproblémové studené štarty

Vyššia cena za liter paliva

Motor sa rýchlo zohreje na prevádzkovú teplotu

Motory bez turba majú nižší krútiaci moment a nižší výkon

Jednoduchšia konštrukcia motora

Slabý ťah v nízkych otáčkach, ak sa jedná o motor bez turba

Nižšia obstarávacia cena automobilu

Tichý chod motora

Menšia citlivosť na kvalitu paliva

Možnosť tankovať palivo do bandasky

LPG

Je to kvapalný ropný plyn, teda zmes uhľovodíkových plynov. V nádrži automobilu je v kvapalnom skupenstve, je tažší než vzduch, takže pri úniku sadá k zemi. Z tohoto dôvodu nie je možné parkovať vozidlo z LPG v podzemnej garáži.

Výhody

Nevýhody

Veľmi nízka cena za liter paliva

Nižší dojazd

Nízke prevádzkové náklady

Vyššia spotreba voči benzínu v prepočte na litre

Dostatočné množstvo čerpacích staníc

Vstupná investícia do prestavby vozidla na LPG

Ekologickejší ako nafta/benzín

Nádrž je umiestnená v priestore pre rezervu

Nemožnosť tankovať do bandasky

Zákaz parkovania v podzemnej garáži

Tlaková nádrž zaberá miesto

Prerábajú sa výhradne benzínové vozidlá

CNG

Je stlačený zemný plyn (metan), ktorý je čistejší ako nafta, benzín ale aj LPG. Je ľahší ako vzduch, takže takéto auto je možné parkovať aj v podzemnej garáži.

Výhody

Nevýhody

Nižšia cena za kilogram (liter)

Nedostatočný počet čerpacích staníc

Nižšie prevádzkové náklady

Nedá sa tankovať do bandasky

Ekologickejší ako nafta/benzín aj LPG

Tlaková nádrž potrebuje viac miesta ako pri LPG

Možnosť parkovať v podzemných garážach

Dodatočná prestavba auta je nerentabilná

Môže byť upravený aj naftový motor

Málo servisov zameraných na CNG

Tichší chod motora