AUTORIDE

Poradíš si s týmito 10-timi otázkami, ktoré dostávajú automechanici na skúškach?

Dieselový motor
Kvíz
Publikované  — Aktualizované 

Automobily sú veľmi zložité stroje, ktoré si vyžadujú pravidelnú údržbu a starostlivosť. S čoraz väčším počtom automobilov jazdiacich na našich cestách pribúda aj počet servisov, a teda aj počet pracovníkov v tomto odvetví. Či už si zamestnaný v automobilovom priemysle, servise alebo sú auta len tvojim koníčkom, neváhaj a otestuj sa v týchto 10-tich otázkach, ktoré bežne dostávajú automechanici na záverečných skúškach.

0/10Zodpovedaných otázok

1.  Medzi prvky aktívnej bezpečnosti zaraďujeme:

2.  Celková hmotnosť vozidla zahŕňa:

3.  Čo je to prípojné vozidlo?

4.  Dvojdverová karoséria s dvomi miestami na sedenie, poprípade núdzovými sedadlami, uzatvorená charakterizuje karosériu typu:

5.  Medzi výhody pneumatického pruženia patrí:

6.  Účinnosť bŕzd je stanovená:

7.  Pevné časti motora tvorí:

8.  Oprava prasknutej vinutej pružiny sa prevádza:

9.  Prekĺzanie trecej kotúčovej spojky je spôsobené:

10.  Pri kontrole termostatu kvapalinového chladenia by úplné otvorenie ventilu termostatu malo nastať pri teplote: