AUTORIDE

Po Slovensku začala riešiť stáčanie odometrov už aj Česká republika

Odometer
Novinky
Publikoval Denis  

Český Senát potvrdil nelegálnosť stáčania odometrov

Boj proti stáčaniu odometrov v Českej republike za Slovenskom dlhodobo zaostáva. Zatiaľ čo u nás zákon, ktorý hovorí o stáčaní odometrov platí už od roka 2016 a v tomto roku bol prijatý nový zákon, ktorý okrem iného vytvoril centrálny register prevádzkových záznamov ODO-PASS, u našich susedov iba minulý týždeň Senát potvrdil nelegálnosť stáčania. Záleží už iba na prezidentovi či novelu zákona podpíše a za stáčanie tak bude hroziť v pokuta v prepočte až 19 500 eur. Riešenie prišlo po takmer pätnástich rokoch verejných diskusií.

V riešení problematiky stáčania odometrov je Slovensko pred Českou republikou a vlastne aj pred väčšinou štátov Európskej únie popredu. Prijatím nového zákona o cestnej premávke a vytvorením centrálneho registra prevádzkových záznamov sa pripojilo k lídrom boja proti stáčaniu odometrov Belgicku a Holandsku. Česká republika v tejto oblasti zásadne zaostáva. Iba v minulom týždni prijal Senát novelu zákona, ktorá postavila stáčanie odometrov mimo zákon. „Je to prvýkrát, kedy štát jasne stanoví, že s odometrom sa nesmie manipulovať. Doterajší judikát Najvyššieho súdu, ktorý považoval stáčanie odometra za trestný čin podvodu pri škode presahujúcej 5 000 českých korún, bol nedostatočný. Zákaz samozrejme nebude znamenať úplné potlačenie toho problému, ale bude mať významný preventívny dopad. Nebude už možné tvrdiť, že na odometri si každý môže nastaviť ľubovoľnú hodnotu, ako to dnes počúvame od firiem, ktoré manipulácie úplne beztrestne ponúkajú,“ uviedla generálna riaditeľka medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.

Kvôli dovozu zmanipulovaných jazdeniek do Českej republiky sa vo februári tohto roka obrátil na európsku komisárku pre spravodlivosť a spotrebiteľov Věru Jourovú český zákaznícky ombudsman AAA AUTO Milan Smutný. „Chcel som vedieť, ako komisia plánuje proti stáčaniu vozidiel a s tým spojeným dovozom nekvalitných a prestarnutých áut zakročiť na celoeurópskej úrovni. Po šiestich mesiacoch som od úradníčky o tri poschodia nižšie dostal nič nehovoriacu odpoveď. Podľa nej už Európska komisia urobila čo mohla a teraz je to na národných štátoch. My sa vraj máme obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, aby problém prešetrila,“ uviedol Smutný.

Prinútiť komisiu k činnosti sa snaží aj Európsky parlament. Ten ešte v máji tohto roka prijal uznesenie, ktoré obsahuje odporúčania pre Európsku komisiu vo veci stáčania odometrov. Žiada v ňom Európsku komisiu o prijatie legislatívy, ktorá uloží štátom povinnosť prijímať právne, technické a tiež prevádzkové prekážky, ktoré obmedzia stáčanie. Má poskytnúť rámec pre tvorbu mechanizmov zberu údajov a umožniť ich medzinárodnú výmenu, teda štáty by mali rovnako ako Slovensko vytvoriť národné databázy pre zber údajov a tie by sa mali následne prepojiť. V tomto sa Európsky parlament zhoduje s viacerými odborníkmi. Bez celoeurópskej databázy, ktorá by ideálne zahŕňala údaje o nájazde vozidiel po celú dobu ich životného cyklu, nebude tento problém vyriešený.

Predpokladom fungujúcej európskej databázy by však malo byť vytvorenie systému evidencie stavu odometrov od výrobcov, servisov, poisťovní a ďalších subjektov, ako je tomu aj na Slovensku, vo všetkých členských štátoch. „Je škoda, že sa aspoň základy tohto systému nepodarilo dostať už do práve schvaľovanej novely zákona v Českej republike,“ dodala Topolová. Pozitívne dôsledky prepojenia databáz na Slovensku dokladajú informácie z Technickej služby kontroly originality. Podľa nich sa podarilo za prvý polrok znížiť počet manipulácií pri dovozoch z Holandska o 31,34 %. Slovenský systém ODO-PASS si už teraz vymieňa dáta s Holandskom a Belgickom.