Platná technická kontrola chýba množstvu áut, štátny register je neprehľadný

TK a EK
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Chýbajúca technická či emisná kontrola zostáva naďalej na Slovensku problémom. Súčasná sieť staníc STK by pritom kapacitne zvládla pokryť potreby všetkých motoristov. Vozidlá, ktoré neprešli kontrolou, ohrozujú bezpečnosť na cestách. Ešte väčším rizikom môže byť chystaná liberalizácia siete staníc STK.

Štatistiky ministerstva dopravy dokladujú, že platnú technickú kontrolu v súčasnosti nemá 130 tisíc áut. „Pre ilustráciu, hovoríme o 10 percentách z celkovej kapacity kontrol staníc v rámci siete STK, ktorú v súčasnosti na Slovensku máme. Vyťaženosť staníc bola podľa posledných údajov z roku 2016 na úrovni len 49 %,“ spresňuje podpredseda Národnej asociácie STK (NA STK) Peter Panis.

Dôvodov, pre ktoré sa motoristi napriek hrozbe pokút vyhýbajú kontrole svojich automobilov, môže byť viacero. Vozidlo mohlo byť odstavené v autoservise napríklad po nehode, a tak sa nemôže včas dostaviť do stanice STK. „Rovnako môže ísť o už neexistujúce vozidlo, ktoré nie je vyradené z evidencie vozidiel. Prirodzene, početnú skupinu tvoria taktiež majitelia automobilov, ktorí na kontrolu zabudnú, alebo ju prosto nestíhajú,“ vyratúva možné príčiny odborník P. Panis.

Znižovanie pokút odborníci vítajú

Národná asociácia STK hodnotí pozitívne aktuálny trend, ktorý nastolilo ministerstvo dopravy – znižovanie výšky sankcií za chýbajúcu platnú technickú či emisnú kontrolu.

Štát zároveň ešte v roku 2016 spustil takzvaný Jednotný informačný systém v cestnej doprave, ktorý má upozorniť motoristov na blížiaci sa termín, kedy končí platnosť niektorej z kontrol automobilu. „Nevýhodou je nutnosť registrácie, bez ktorej vám žiadna notifikácia nepríde. Službu odporúčame využiť hlavne zábudlivcom, aby sa vyhli následným pokutám a mysleli na návštevu stanice technickej kontroly vopred,“ dodáva zástupca NA STK P. Panis.

Motorista v súčasnosti vôbec nemusí tušiť, že mal povinnosť vozidlo „odregistrovať“ po likvidácii, prípadne zostane situácia s vozidlom nedoriešená po jeho úmrtí. „Register by bolo potrebné dôkladne vyselektovať, aby bolo zrejmé, kto naďalej disponuje vozidlom a môže s ním skutočne jazdiť po cestných komunikáciách bez toho, aby mal platnú TK/EK. Takíto motoristi môžu ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, zo strany ministerstva dopravy by preto bolo potrebné tejto situácii venovať pozornosť,“ ozrejmuje Národná asociácia STK.

Liberalizácia STK ako hrozba pre slovenské cesty

Ešte výraznejším rizikom z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky je pripravovaná deregulácia siete staníc STK, o ktorej budú na jeseň hlasovať poslanci NR SR. Pripravovaná novela z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá má uvoľniť licencie so stanicami STK, by v praxi nebola žiadnym prínosom pre zlepšenie bezpečnosti na cestách.

Práve technické kontroly sú neoddeliteľným ohnivkom reťaze bezpečnosti na cestách. Orgány štátnej správy sa dnes dostávajú do protirečiacej pozície. Na jednej strane ministerstvo vnútra komunikuje štatistiku nehodovosti a hovorí o aktivitách smerujúcich k jej ďalšiemu zlepšeniu. Zároveň ministerstvo dopravy prichádza s návrhom, ktorý bude mať protichodný efekt.

NA STK chce byť konštruktívnym partnerom pre štátnu a verejnú správu, aby technické a emisné kontroly skutočne napĺňali svoj účel. Zástupcovia asociácie preto predstavili vlastnú sériu riešení, pričom pri rozširovaní siete staníc STK navrhujú sa inšpirovať predovšetkým českým modelom.

Liberalizácia je trvalé rozhodnutie, ktoré je z pohľadu možných dôsledkov nezvratné. Napríklad v susednej Českej republike sa poslanci s liberalizáciou nestotožnili a schválili novelu zákona so zachovaním regulovanej siete. Zavážil najmä príklad z Poľska, kde po liberalizácii vzniklo 4 800 staníc a štátu sa teraz nedarí dostať situáciu pod kontrolu.

Národná asociácia STK

Asociácia „NA STK“ je profesijnou organizáciou zastupujúcou poskytovateľov služieb technickej a emisnej kontroly. Aktuálne združuje 45 subjektov, ktoré prevádzkujú celkovo 49 staníc technickej kontroly v celej krajine.

Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a skvalitňovaní výkonu technických a emisných kontrol. NA STK v minulosti navrhla práve s týmto zámerom zaviesť monitorovací kamerový systém, ktorý dnes využíva každá stanica STK.