Osvetlenie pri nakupovaní pôsobí rôzne na slobodomyšlienkára, dobrodruha čí lídra

Osvetlenie v obchode
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

Fakt, že svetlo hrá pri nakupovaní dôležitú úlohu v ovplyvňovaní emócií a nákupných zvykov je známy. Výsledky výskumu však ukazujú, že osvetlenie vplýva rôzne na odlišné typy osobností. Obsah a veľkosť košíka vo vianočných výpredajoch sa tak môže líšiť aj podľa toho, ako sa osvetlenie trafí do povahy slobodomyšlienkára, dobrodruha či lídra. Výskum predstavila skupina Zumtobel Group, odborník na osvetľovacie systémy v spolupráci s Gruppe Nymphenburg.

Limbic® Lighting – zamerané na emócie zákazníkov

Zumtobel Group pri vývoji svietidiel využíva princípy neuromarketingu. Laboratórne testy aj terénne výskumy v spolupráci s Gruppe Nymphenburg z Mníchova ukázali, že predaje rastú až o 10 % ak je systém osvetlenia vytvorený predajniam priamo na mieru. Tak je totiž možné splniť požiadavky a očakávania rôznych typov zákazníkov podľa zamerania predajne.Pri realizácii prieskumu Limbic® Lighting bola vytvorená predajňa s 20 preddefinovanými scenármi osvetlenia. Pri 3D simulácii boli skúmané preferencie rôznych cieľových skupín.

Vyváženosť

Dobrodruhovia_stimulácia

>Harmónia, tradícia a otvorená myseľ charakterizuje ľudí uprednostňujúcich tento typ osvetlenia. Ide o decentné nasvietenie a kontrast, nízku teplotu chromatickosti (3 000 K) a intenzitu osvetlenia 800 lx. Akcentačné osvetlenie a kombinácia vertikálneho osvetlenia na policiach s tlmeným akcentačným osvetlením vo výklenkoch vedú k vyšším predajom.

>Stimulácia

src="https://autoride-dev.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/9fef8504-54bf-4be1-ae1a-43c0576094b7/850px.jpg" alt="slobodomyšlienkár_vyváženosť" title="Slobodomyšlienkár_vyváženosť" uuid="9fef8504-54bf-4be1-ae1a-43c0576094b7" author="Zumtobel Group " attribution="" license="" source=" https://www.zumtobel.com/limbic/en/index.html?"/>

>Hedonisti a dobrodruhovia ocenia silný kontrast aj v oblasti osvetlenia. Mix rôznych bodových reflektorov a dominantné akcentačné osvetlenie práve táto skupina uvíta. Horizontálne svietidlá by mali dosiahnuť intenzitu osvetlenia 500 lx. Vertikálne osvetlenie v kombinácii so studenou bielou (4 000 K) má výrazný stimulujúci efekt.

>Dominancia

/h2>

> src="https://autoride-dev.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/assets/a1602316-aeef-464e-8026-a2c04c8aa829/850px.jpg" alt="lidri_dominancia" title="Lidri_dominancia" uuid="a1602316-aeef-464e-8026-a2c04c8aa829" author="Zumtobel Group " attribution="" license="" source=" https://www.zumtobel.com/limbic/en/index.html?"/>

>>Vedúce osobnosti a exhibicionisti, ktorí majú tendenciu k častej kritike. Práve táto cieľová skupina uvíta proporčné a rozptýlené svetlo. Svetlo by malo prechádzať z teplej do neutrálnej bielej (4000 K). Pri tejto skupine je potrebné sa vyvarovať extrémnych a vysoko kontrastných riešení, a to aj napriek tomu, že ide o skupinu náchylnú k ľahkému ovplyvňovaniu nálady.

>>Laboratórne výsledky výskumu Limbic® Lighting boli následne testované v spolupráci s módnym reťazcom Gerry Weber. Meranie ukázalo, že zákazníci spoločnosti Gerry Weber reagovali na koncepciu Limbic® Lighting s výrazne vyššími pozitívnymi emóciami v porovnaní s predchádzajúcou inštaláciou.