Napriek pandémii a nedostatku čipov dosiahla ŠKODA AUTO Group* v roku 2021 rentabilitu tržieb vo výške vyše 6 %

Finančné výsledky 2021
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Výhľadovo existujú veľké neistoty vyvolané vojnou na Ukrajine a problémami s dodávkami súčiastok

Napriek pandémii a nedostatku polovodičov dosiahla ŠKODA AUTO Group v uplynulom fiškálnom roku kladný prevádzkový výsledok. Tržby ŠKODA AUTO Group predstavovali 17,7 miliardy eur (2020: 17,1 miliardy eur; +3,9 %). V porovnaní s rokom 2020 sa podarilo výrazne zvýšiť prevádzkový výsledok na 1,08 miliardy eur (2020: 756 miliónov eur; +43,2 %). Rentabilita tržieb sa zlepšila a s hodnotou 6,1 % je výrazne vyššia ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť v ďalšom priebehu roka počíta s veľkými neistotami vyvolanými vojnou na Ukrajine a s ňou spojeným nedostatkom súčiastok. ŠKODA AUTO bude aj preto dôsledne pokračovať vo svojom programe zameranom na zvyšovanie efektívnosti.

Napriek pandémii koronavírusu a nedostatku polovodičov dosiahla ŠKODA AUTO Group* v roku 2021 prevádzkový výsledok prevyšujúci jednu miliardu eur (1,08 miliardy eur). Významná časť tohto výsledku vychádza hlavne zo silného prvého polroku. Tržby v uplynulom hospodárskom roku dosiahli 17,7 miliardy eur (+3,9 %) a rentabilita tržieb na úrovni 6,1 % bola podstatne vyššia ako v roku 2020. Spoločnosť zvýšila svoj čistý peňažný tok o 160 % na 554 miliónov eur. Po silnom prvom polroku spôsobil v ďalšom priebehu roku obmedzenia vo výrobe hlavne nedostatok čipov. Vďaka cielenému riadeniu predaja, optimalizácii produktového mixu a predaju vozidiel s vyššou výbavou vzrástli tržby za rok 2021 nad úroveň predchádzajúceho roku, a to aj napriek nižšiemu počtu dodaných vozidiel zákazníkom. Stabilizáciu prevádzkového výsledku vo štvrtom štvrťroku navyše zabezpečilo striktné riadenie nákladov.

Predseda predstavenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdôrazňuje: „ŠKODA AUTO v uplynulom fiškálnom roku preukázala vysokú mieru odolnosti a flexibilnosti. Naša spoločnosť je stabilná, čo potvrdzujú aj najdôležitejšie finančné ukazovatele, ktoré sa v porovnaní s rokom 2020 vyvíjali pozitívne. Vďaka skvelému tímovému výkonu všetkých 45 000 škodovákov sa nám podarilo zákazníkom po celom svete dodať 878 200 automobilov. Hlavne 45 000 dodaných vozidiel ENYAQ iV s plne elektrickým pohonom výrazne prekonalo naše očakávania. Tento silný moment využijeme a prostredníctvom nových modelov, ako sú napríklad emotívne ENYAQ COUPÉ iV, modernizovaný KAROQ alebo športová FABIA MONTE CARLO, ešte pridáme. Kvôli vojne na Ukrajine sa však stretávame s veľkými neistotami. Jej dopady na našu obchodnú činnosť priebežne analyzujeme.“

Christian Schenk, člen predstavenstva ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT, dopĺňa: „Fiškálny rok 2021 bol extrémne náročný. V tejto situácii sme postupovali opatrne a v súlade s našou filozofiou „Simply Clever“. Vďaka spoločnému výkonu všetkých zamestnancov sa nám podarilo náš prevádzkový výsledok v porovnaní s rokom 2020 zvýšiť na čiastku prevyšujúcu 1 miliardu eur.

Aj tržby sa vyvíjali veľmi pozitívne, a to napriek nižšiemu odbytu v dôsledku obmedzení výroby. Aj napriek tomu sa nám optimalizáciou predajného mixu podarilo zvýšiť tržby na 17,7 miliardy eur, a to aj napriek dočasnému zastavenie výroby z dôvodu čiastočnej nedostupnosti komponentov v druhej polovici uplynulého roku. Ziskovosť sme zvýšili vďaka dôslednému riadeniu nákladov a efektívnosti. V roku 2022 sa koncentrujeme hlavne na pokračovanie nášho úspešného krízového riadenia a na zvyšovanie efektívnosti, aby sme čo najviac zmiernili dopady súčasnej zložitej situácie na naše podnikanie.“

Karsten Schnake, člen predstavenstva ŠKODA AUTO za oblasť Nákupu, vysvetľuje: „Vypätá situácia spojená s dodávkami polovodičov v uplynulom roku spomalila náš rastový kurz. Vďaka rýchlemu rozhodnutiu vyrábať nedokončené vozidlá, ktoré boli kompletizované neskôr, sa nám podarilo náš výsledok stabilizovať. Ďakujem členom Task Force tímu zameranému na polovodiče a na ich neuveriteľné nasadenie. Teraz sa môžeme na budúcnosť pozerať s opatrným optimizmom a od druhého polroku predpokladáme výrazné zlepšenie dodávok polovodičov.“

Dôsledný manažment nákladov a každoročné investície vo výške dvoch miliárd eur

Česká automobilka bude v tomto roku dôsledne pokračovať vo svojom programe NEXT LEVEL EFFICIENCY zameranom na ďalšie zvyšovanie efektívnosti. Spoločnosť bude zároveň v najbližších rokoch každoročne investovať dve miliardy eur. Investície sa koncentrujú na ďalšiu elektrifikáciu modelovej palety i na dodržanie stanovených emisných predpisov. Pre ďalší priebeh roka ŠKODA AUTO predpokladá, že situácia týkajúca sa dodávok polovodičov sa v druhom polroku zlepší. Kvôli vojne na Ukrajine česká automobilka zároveň očakáva výrazné dopady na prevádzkovú činnosť.

ŠKODA AUTO Group – Ukazovatele za január až december 2021*:

2021

2020

Zmeny v %

Dodávky zákazníkom

vozidiel

878 200

1 004 800

-12,60%

Dodávky zákazníkom, bez Číny

vozidiel

807 000

831 800

-3,00%

Výroba***

vozidiel

770 600

807 700

-4,60%

Odbyt****

vozidiel

783 800

849 200

-7,70%

Tržby

mil. EUR

17 743

17 081

+3,90%

Prevádzkový výsledok

mil. EUR

1 083

756

+43,20%

Rentabilita tržieb

%

6,1

4,4

Investície (bez aktivovaných vývojových nákladov)

mil. EUR

782

850

-8,00%

Čistý peňažný tok

mil. EUR

554

213

+160%