AUTORIDE

Moderné firmy v autopriemysle a ekológia

Priemyselné utierky v automobilovom priemysle
Zaujímavosti
Publikoval Denis  

Priemyselná výroba a používanie jednorázových materiálov jednoznačne zaťažuje životné prostredie. Našťastie moderné firmy v Európe sa začínajú venovať problematike ekológie a jej dôležitosť pri výrobe sa stáva súčasťou firemnej kultúry.

Zníženie produkcie odpadu

Obsah

Práve odpad je najväčšou záťažou pre naše životné prostredie. Priemyselná výroba vytvára ohromné množstvo odpadu a práve v tejto sfére by sa mal odpad čo najviac eliminovať. Európske ekologické organizácie vypracovali zoznam, ktorý by mal európsky balík obsahovať, aby zabezpečil zníženie produkcie odpadov:

  • prevencia

  • opakované použitie

  • recyklácia

  • spaľovanie s využitím energie

  • skládkovanie a spálenie bez využitia energie

V rámci recyklácie a opakovaného použitia sú veľkým ekologickým problémom jednorázové priemyselné utierky, ktoré sa práve v priemysle veľmi využívajú. Ich produkcia medziročne stále rastie a pochopiteľne ich výroba a likvidácia zaťažuje životné prostredie. Preto vznikli firmy ako Lindström, ktoré proti produkcii a znečisťovaniu jednorázových utierok bojujú a ponúkajú ekologickejšiu variantu. Lindström ponúka prenájom priemyselných utierok, ktoré sa opakovane využívajú a ich výroba sa snaží čo najmenej zaťažovať životné prostredie.

Prenájom priemyselných utierok

Princíp prenájmu je veľmi jednoduchý. Najskôr si vyberiete utierky, ktoré sú najvhodnejšie pre vašu prevádzku. Firma vám ich v potrebnom množstve doručí priamo do prevádzky. Pokiaľ sa znečistia, firma ich odnesie a prinesie čisté. Vy sami si zvolíte, ako často sa majú meniť. Nemusíte sa starať o ich údržbu, či kúpu nových.

Pokiaľ vám záleží na životnom prostredí, určite oceníte prenájom kvalitných bavlnených utierok, ktoré eliminujú počet uniknutých mikroplastov do prírody. Spoločnosť Lindström, okrem využitia prírodných materiálov na výrobu utierok, spolupracuje aj na projekte cyklického hospodárstava s textilom, za ktorým stojí fínske technické stredisko, ktoré sa zaoberá práve efektivitou zachycovania mikroplastov pred vypustením do vodného systému.

Priemyselné utierky v automobilovom priemysle

Výrobcovia automobilov, firmy dodávajúce náhradné diely a súčiastky automobilovému priemyslu či autoservisy používajú kvôli hygiene a čistote veľké množstvo priemyselných utierok. Pracovníci pracujú olejmi či mastnými súčiastkami a preto je potrebné, aby si mohli na svojom pracovisku udržiavať čistotu. Spotreba utierok je v tomto priemysle skutočne veľká, preto využitie jednorazových priemyselných utierok je nákladné a ekologicky zaťažujúce.

Jedna z veľkých spoločností, ktorá využíva prenájom priemyselných utierok od Lindstömu je fínska firma Raskone. Raskone je opravárenská a servisná spoločnosť úžitkových vozidiel s lokalitami po celom Fínsku a zamestnáva skoro 700 ľudí.

Pri činnostiach, ktoré Raskone vykonáva v servise automobilového priemyslu, sa na textílie, ktoré používajú zamestnanci nahromadí veľa ťažko odstrániteľných nečistôt a niekedy ide aj o nebezpečný odpad. Spoločnosť Lindström, svojim ekologickým a servisom a údržbou textílií napomáha spoločnosti Raskone udržiavať čistotu na pracovisku a to nielen vďaka servisu priemyselných utierok, ale aj pracovných odevov, či gumených rohoží na pracoviskách.

Utierky od Lindström

Servisný prenájom priemyselných utierok vám poskytne komplexný servis, aby vaše pracovisko bolo vždy čisté, bez zbytočných nákladov a obstarávania stále nových priemyselných utierok.

Vy si len so spoločnosťou dohodnete pravidelné intervaly dodávky čistých utierok. Oni vám v daný termín znečistené utierky odvezú do špecializovanej práčovne a doplnia čisté. Tak vám zabezpečia, aby ste mali k dispozícii vždy dostatok čistých utierok.

Firma dbá na to, aby sa s nebezpečným odpadom uvoľneným pri praní priemyselných utierok a absorpčných podložiek, zaobchádzalo v súlade s platnými predpismi. Lindström tiež spolupracuje s fínskym technickým ústavom, ktorý sa zameriava na výskum eliminácie úniku mikroplastov do vodného systému pri praní.