AUTORIDE

Liberalizácia staníc STK môže spôsobiť veľké problémy

Kontrola auta na zdviháku
Novinky
Publikoval Denis  

V najbližších dňoch bude parlament schvaľovať zákon, ktorý môže zásadne ovplyvniť bezpečnosť na slovenských cestách. Novela Zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách je z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Vládni poslanci Peter Náhlik (Smer-SD) a Radovan Baláž (SNS) predložili  na rokovanie výboru NR SR pre financie a rozpočet pozmeňovací návrh, vďaka ktorému je ešte možnosť, že poslanci sa  stotožnia s obavami odbornej verejnosti.   

So zámerom liberalizovať sieť staníc technických a emisných kontrol  sa nestotožnili ani členovia výboru. Výbor odporučil ponechať  kompetenciu ministerstva určovať sieť staníc technickej kontroly a sieť pracovísk emisných kontrol a ich počty tak, ako je to v platnom znení zákona. Zákon by mal podľa Výboru zmierniť pokuty za chýbajúce emisné či technické kontroly a zvýšiť požiadavky na bezúhonnosť prevádzkovateľov staníc STK, čo je taktiež pozitívom schvaľovacieho procesu a určite motoristov poteší.

Národná asociácia STK pripomína, že bezpečnosti na slovenských cestách omnoho viac prospeje zavedenie zvýšených požiadaviek na kvalitu práce staníc STK, ktoré by zamedzili nedôsledným kontrolám vozidiel zo strany niektorých prevádzkovateľov. Ministerstvu dopravy odborníci z asociácie navrhli 13 konkrétnych bodov, vďaka ktorým je možné systém kontroly zefektívniť. Ministerstvo tieto pripomienky akceptovalo. Nekontrolované a masívne rozširovanie siete by  dohľad nad kvalitou výrazne komplikovalo, avšak by malo priamy, masívne negatívny vplyv na nehodovosť a zníženie bezpečnosti na cestách, a to na základe skúseností z okolitých štátov (Poľsko, Česko).

Kapacita staníc STK je dnes dostatočná a prípadná liberalizácia rieši neexistujúci problém. V súčasnosti je na Slovensku limit vyťaženosti staníc STK nastavený na 50 %.  Pri nadpolovičnom vyťažení stanice v danom okrese automaticky vzniká priestor pre ďalšiu STK. Tým je zabezpečená dostatočná kapacita liniek STK pre vodičov.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 142 samostatných staníc STK. Ich sieť sa oproti roku 2010 rozšírila o tretinu. Prípadnou liberalizáciou trhu by štát stratil kontrolu nad kvalitou a bezpečnosťou vozidiel v cestnej premávke. Na Slovensku by sa nekontrolovane a nezodpovedne uvoľnila sieť staníc STK bez možnosti ministerstva zvládať dozor nad ňou.

Národná asociácia STK

Asociácia „NA STK“ je profesijnou organizáciou zastupujúcou poskytovateľov služieb technickej a emisnej kontroly. Aktuálne združuje 45 subjektov, ktoré prevádzkujú celkovo 49 staníc technickej kontroly v celej krajine.

Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a skvalitňovaní výkonu technických a emisných kontrol. NA STK v minulosti navrhla práve s týmto zámerom zaviesť monitorovací kamerový systém, ktorý dnes využíva každá stanica STK.