AUTORIDE

Kvíz o motoroch: Považuješ sa za odborníka v tejto oblasti?

Porsche motor
Kvíz
Publikované  — Aktualizované 

V dnešnom kvíze si budeš môcť otestovať svoje všeobecné vedomosti o rôznych motoroch. Keď hovoríme o rôznych motoroch, myslíme tým aj raketové, turbínové, parné motory a nie len klasické piestové spaľovacie motory. Tak poď na to a nezabudni sa pochváliť svojim výsledkom do komentu.

0/10Zodpovedaných otázok

1.  Radový motor má:

2.  Raketový motor poháňa stroj pomocou:

3.  Ktorý z týchto motorov dosiahne na základe svojej konštrukcie najrovnomernejší a najvyváženejší chod?

4.  Ktorý z motorov, nepatrí do kategórie reaktívnych motorov?

5.  Benzínový motor:

6.  Stirlingov motor je piestový tepelný stroj, ktorý:

7.  Priečny rez vidlicovým motorom tvorí písmeno:

8.  Ktoré zo spomenutých pomenovaní neoznačuje žiarový motor:

9.  Motor chladený vzduchom je v porovnaní s motorom chladeným kvapalinou:

10.  Parná turbína je krútiaci tepelný stroj, ktorý premieňa: