Kedy vám poisťovňa môže znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie?

Alkohol za volantom
Legislatíva
Publikoval Denis

Platné PZP je pre každého vzorného vodiča samozrejmosť. Predovšetkým vás chráni v prípadoch, keď svojím vozidlom spôsobíte škodu inému vodičovi. Aj to má však svoje pravidlá, pretože za istých okolností vám nemusí poisťovňa priznať riadnu náhradu škody. Toto sú najčastejšie dôvody pre zníženie alebo odmietnutie poistného plnenia.

Letné pneumatiky v zime

Obdobie, počas ktorého by ste na vašom vozidle mali mať prezuté zimné gumy, určuje zákon. Ak na cesty napriek tomu vyrazíte s letnými pneumatikami a vozovka nie je zasnežená alebo zľadovatelá, zákon neporušujete. Ak však spôsobíte nehodu, môžete stratiť nárok na riadne poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.

Nepravdivo uvedené skutočnosti o nehode

Po nehode je potrebné spísať tlačivo Záznam o nehode a doručiť ho poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP. Je však dôležité, aby ste všetky skutočnosti a okolnosti nehody spísali jasne, zrozumiteľne a pravdivo. Ak by sa počas šetrenia poistnej udalosti prišlo na to, že ste niektoré podstatné fakty týkajúce sa nehody zamlčali alebo zmenili, môžete očakávať zníženie alebo odmietnutie náhrady škody.

Neodovzdanie dokladov

Poisťovňa sa nepoteší, ak po nehode odmietnete predložiť na overenie Osvedčenie o evidencii vozidla, resp. Technický preukaz. Toto je tiež oprávnený dôvod, na základe ktorého vám môže byť znížené poistné plnenie. Po nehode preto s poisťovňou spolupracujte a majte k dispozícii všetky potrebné doklady.

Alkohol, lieky a iné látky

Ak užijete lieky, ku ktorým sa viaže zákaz vedenia motorového vozidla a spôsobíte nehodu či inú škodu, poisťovňa môže pristúpiť k zníženiu poistného plnenia. Rovnako to platí aj v prípade, že vám lekár zakázal viesť vozidlo, alebo vám uznal dočasnú nespôsobilosť vedenia vozidla. Podobne je to aj pri jazde pod vplyvom alkoholu, kedy sa dopúšťate trestného činu. Ak v takej situácii ešte spôsobíte dopravnú nehodu, nevzniká vám žiadny nárok na náhradu škody.

Pozor na výtlky

Aj malá diera na ceste môže na vašom vozidle spôsobiť veľké škody. Najčastejšie na stret s výtlkom doplatia práve pneumatiky. Ak máte uzatvorené aj pripoistenie výtlku, na náhradu škody máte nárok v prípade, že bola poškodená nielen pneumatika, ale aj disk. V prípade, že stret s výtlkom poškodil iba pneumatiku, poisťovňa môže škodu posudzovať ako defekt.

Zrazená divá zver a polícia

Ak v rámci vášho povinného zmluvného poistenia máte aj pripoistenie zrážky so zverou, pre priznanie poistného plnenia musíte zrážku so zverou nahlásiť nielen poisťovni, ale aj polícii. Pokiaľ tak neučiníte, poisťovňa môže poistné plnenie odmietnuť.

Nedodržanie prevádzkových predpisov vozidla

Stať sa môže aj to, že vo vozidle, ktoré má 5 miest na sedenie sa prepravuje viac osôb alebo je vo vozidle prepravovaný náklad, ktorý nie je riadne umiestnený a zabezpečený. To sú tiež dôvody, ktoré pri šetrení poistnej udalosti môžu znamenať zníženie alebo odmietnutie vyplatenia náhrady škody.

Každá poisťovňa má podmienky pre zníženie poistného plnenia a výluky z poistenia nastavené inak. Preto si pri podpise zmluvy riadne a podrobne preštudujte všeobecné poistné podmienky. Aj napriek výlukám z poistného plnenia si vždy môžete nájsť vhodné a zároveň výhodné PZP. Stačí využiť online porovnanie cien poistenia a presvedčiť sa o tom, že ušetriť na PZP môže naozaj každý.

Obsah