Inovatívne riešenie trenčianskej firmy je súčasťou európskeho projektu, ktorý by mal prispieť k vyššej energetickej nezávislosti. V regióne vzniknú desiatky odborných pracovných miest.

Nissan Leaf bateria
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Spoločnosť Energo – Aqua vyvíja na Slovensku úložisko elektrickej energie v podobe kontajnerového systému z batérií druhej životnosti, ktoré bude slúžiť ako podpora obnoviteľných zdrojov. Ide o unikátny projekt, ktorý pomôže nielen Slovensku, ale aj Európe posunúť sa bližšie k energetickej nezávislosti. Na vývoji a výskume tejto inovácie sa aktívne spolupodieľajú aj slovenské univerzity, čím projekt priamo prepája vzdelávanie s potrebami praxe. Zároveň prinesie do trenčianskeho regiónu desiatky nových pracovných miest. Národný výberový proces projektov riadilo Ministerstvo hospodárstva SR, od ktorého spoločnosť Energo – Aqua získala na tento účel nenávratný finančný príspevok vyše 15 miliónov eur.

Srdcom úložiska budú regenerované li-ionové akumulátory z elektromobilov. Tie sa budú spájať do kontajnerových systémov s kapacitou od 250 do 750 kWh. Kontajnerové úložiská prispejú k efektívnejšiemu využitiu energie z obnoviteľných zdrojov, posilnia energetickú bezpečnosť prevádzky energetických sietí a posunú tak Slovensko i Európu bližšie k energetickej nezávislosti.

Projekt úložísk z batérií druhej životnosti vytvára priestor pre inžinierov a odborníkov v oblasti energetiky a cirkulárnej ekonomiky, ako aj pre vedcov a študentov. Na výskume a vývoji úložísk sa aktívne spolupodieľajú aj slovenské univerzity a spoločnosť Energo – Aqua tak vytvára most medzi akademickým výskumom a jeho praktickým využitím: „Spojenie akademickej obce s aplikovaným výskumom je na Slovensku mimoriadne vzácne, no pre budúci rozvoj slovenskej vedeckej obce kľúčové. Vzájomná spolupráca na projektoch európskeho rozmeru ponúkne univerzitám, nádejným výskumníkom a vedcom, ale aj partnerom z podnikateľského sektora možnosti spoločného rastu v medzinárodnom prostredí,“ hovorí Jozef Matušov, projektový líder a predseda predstavenstva spoločnosti Energo – Aqua.

Projekt je spolufinancovaný z nenávratného príspevku vo výške 15 207 067, 65 EUR, ktoré spoločnosť získala od Ministerstva hospodárstva SR na základe hodnotenia Európskej komisie. Okrem toho, že táto inovácia prinesie udržateľné riešenia v segmente elektromobility a prispeje k výraznému rozšíreniu využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov, prinesie aj nové pracovné príležitosti v Trenčíne a v jeho okolí. Projekt ráta s vytvorením desiatok priamych a nepriamych pracovných miest, vrátane výskumných a projektovo-realizačných pozícií.