AUTORIDE

Inovácie zvyšujú bezpečnosť a hospodárnosť

Porovnateľný s asistentom jazdy v jazdných pruhoch u osobných automobilov: Nový protikolízny systém STILL Easy Protect zabezpečuje ešte vyššiu bezpečnosť, a to aj v manuálnej prevádzke.
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin  

Spoločnosť STILL GmbH uviedla už v roku 2016 s vozíkom iGo neo ako prvý výrobca na trh technológiu, ktorá robí zo sériovo vyrábaných intralogistických vozíkov samostatne pracujúcich asistentov svojej obsluhy. Technológia umožňuje dokonalú súhru medzi človekom a strojom. Teraz prináša dodávateľ intralogistických riešení z Hamburgu rad ďalších inovácií pre vozík pre horizontálne vychystávanie OPX iGo neo, ktoré znamenajú ešte väčšiu autonómiu, a s tým spojenú vyššiu bezpečnosť a hospodárnosť v sklade.

Vozík pre horizontálne vychystávanie OPX iGo neo nasleduje svoju obsluhu počas vychystávania na každom kroku. Reaguje pritom ako na obsluhu, tak aj na okolie, a umožňuje tým vychystávanie, ktoré je na trhu jedinečné. Inovatívna technológia zabezpečuje, že vozík je vždy v ideálnej polohe voči obsluhe. Odpadá tak zbytočné prechádzanie, čo samo o sebe zvyšuje hospodárnosť.

Pre STILL je pri autonómne pracujúcich vozíkoch veľmi dôležitá bezpečnosť. OPX iGo neo preto disponuje jedinečnou bezpečnostnou koncepciou. Vozík pre horizontálne vychystávanie rozoznáva osoby, dynamické aj statické objekty a v závislosti od situácie na ne reaguje. Zachytí a automaticky obíde prekážky a pred veľkými bariérami zľahka zastaví.

Zabránenie kolíziám v manuálnej prevádzke

Novinkou je ešte vyššia bezpečnosť vďaka protikolíznemu systému STILL Easy Protect, a to aj v manuálnej prevádzke. Asistenčný systém je k dispozícii pre všetky modely OPX iGo neo. „Ak sa obsluha počas manuálnej prevádzky pohybuje smerom, v ktorom hrozí kolízia, vozík to rozpozná a v závislosti od vzdialenosti prekážky automaticky zabrzdí,“ vysvetľuje Thede Baumann, produktový manažér pre iGo neo.

Pri vývoji tohto asistenčného systému bol stanovený cieľ, aby čo najmenej obmedzoval vozík pri jazde. „Aby sme to dosiahli,“ hovorí manažér pre vývoj inteligentných autonómnych softvérov skupiny KION Volker Viereck, „obsluha permanentne vyhodnocuje požadované jazdné manévre a systém zasiahne len vtedy, keď sa vozík nachádza priamo v kolíznom kurze.“ To znamená, že čím bližšie k prekážke sa vozík dostane, tým intenzívnejšie je redukovaná požadovaná rýchlosť, aby sa zabránilo kolízii. „Ak ale obsluha úpravou uhla zatočenia na prekážku zareaguje, teda vyhne sa jej, vozík automaticky znovu zrýchli na rýchlosť jazdy požadovanú obsluhou.“

Easy Protect okrem toho vyhodnocuje vzdialenosť, v ktorej chce obsluha obísť prekážku. V závislosti od tohto odstupu môže vozík tiež znížiť rýchlosť. „Easy Protect je porovnateľný s asistentom jazdy v jazdných pruhoch u osobných automobilov,“ hovorí Thede Baumann. Veľkým rozdielom oproti automobilovému priemyslu však je, že asistenčný systém podporuje obsluhu veľmi zľahka. Stručne povedané, korekcie vozíka sú len minimálne a veľmi jemné, ale pritom na centimeter presné.

Intenzitu zásahov nového asistenčného systému spoločnosti STILL si môže užívateľ sám zvoliť a v prípade potreby aj upraviť. K dispozícii sú tri režimy zásahov vozíka s označením „skôr, štandardne, neskôr“. „Pri tomto asistenčnom systéme môže iGo neo výborne ukázať svoje silné stránky,“ pokračuje Volker Viereck, „pretože potrebná senzorika je k dispozícii už vo vozíku.“ Nová funkcia nevyžaduje žiadne hardvérové rozšírenia – všetci existujúci zákazníci tak môžu svoje už používané vozíky dovybaviť aktualizáciou softvéru. Spoločnosť STILL tým podčiarkuje svoju stratégiu, že vozík OPX iGo neo bude prinášať nové optimalizácie a nové funkcie aj po jeho predaji. Robotický vozík tak v prípade záujmu zákazníka môže držať krok s technologickým vývojom.

Systém STILL Easy Protect rozšírený o 3D protikolíznu ochranu

3D protikolízna ochrana, ktorá taktiež už v tomto roku doplní vozík STILL OPX iGo neo, umožňuje spoľahlivé rozpoznávanie prekážok pred vozíkom prostredníctvom 3D kamery – ako v manuálnom, tak aj v autonómnom režime. „Kamera je umiestnená nad zariadením pre ochranu osôb. Tým jej zorné pole pokrýva celú výšku prednej časti vozíka, ako si naši zákazníci výslovne priali,“ hovorí Volker Viereck.

Okrem zvýšenia bezpečnosti prináša 3D protikolízna ochrana vyššiu efektivitu práce napríklad pri používaní väčšieho počtu vozíkov s nožnicovým zdvihom. Doteraz boli v praxi nevyhnutné väčšie bezpečnostné odstupy, pretože zdvihnuté vidlice idúceho vozíka senzory nezachytili. „Keďže toto obmedzenie so systémom Easy Protect 3D odpadá, môžu vozíky pracovať bližšie pri sebe,“ hovorí Thede Baumann.

Tým sa skracuje pohyb obsluhy a zvyšuje sa produktivita. Aj týmto asistenčným systémom od spoločnosti STILL, ktorý je doteraz unikátny na trhu, je možné existujúce vozíky dovybaviť.

Nová verzia pre priemyselné palety

Odteraz je k dispozícii aj nová verzia vozíka STILL OPX iGo neo pre horizontálne vychystávanie. Verzia pre priemyselné palety umožňuje v autonómnej prevádzke prepravu nákladových jednotiek šírky 1 000 milimetrov. Doteraz to bolo možné len pre šírku paliet 800 milimetrov.

Vďaka tomuto prevedeniu sa možnosti nasadenia vozíka OPX iGo neo ešte rozšírili. Okrem priemyselných paliet možno pripravovať aj špeciálne nákladové jednotky so šírkou 1 000 milimetrov. Integrovaný systém ochrany osôb pokrýva väčšiu šírku vozíka a bremena. Okrem toho inteligentný vozík pozná svoje vlastné rozmery a podľa toho sa správa. Adaptácia požadovaných odstupov nie je potrebná, iGo neo ju vykoná automaticky. Nová verzia pre priemyselné palety STILL je k dispozícii pre všetky modely.

Rozšírenie systému kvôli celosvetovému dopytu

„Z dôvodu, že v každej krajine platia rôzne pravidlá pre používanie autonómnych vozíkov, rozšírili sme niektoré funkcie systému,“ konštatuje Volker Viereck. Vďaka tomuto prispôsobeniu právnym predpisom v rôznych regiónoch je teraz možné ponúkať vozík OPX iGo neo aj v celom priestore EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) a v ďalších regiónoch, ako sú USA, Austrália alebo Nový Zéland. Úspech vozíka STILL pre horizontálne vychystávanie preto nie je obmedzený len na Európu – vozík je už v ponuke po celom svete.