Hyundai v spolupráci Healthy Seas vyzbierali z európskych morí a pláží už 78 ton odpadu

hyundai-healthy-seas-tossa-de-mar-spain-28_wid_1024.jpg
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Partnerské aktivity sa zameriavali na čistenie pláží a oceánov, ale aj na vzdelávacie programy pre deti v Grécku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve a v Nemecku

Od začiatku svojho partnerstva v apríli 2021 spoločnosti Hyundai Motor a Healthy Seas doteraz uskutočnili už jedenásť spoločných aktivít v siedmich európskych krajinách. Spoluprácu obe strany začali s jasným cieľom, ktorým je záväzok rozvíjať udržateľnú spoločnosť bojom proti znečisteniu morí a oceánov, pestovaním podmorských ekosystémov a riadením obehového hospodárstva.

Aktivity partnerstva siahajú od činností zameraných na zber odpadu - ako je čistenie pláží a potápačské akcie na výlov opustených rybárskych sietí - až po vzdelávacie programy pre deti a miestne komunity o dôležitosti udržiavania čistoty svetových oceánov.

„Zaviazali sme sa realizovať našu víziu Progress for Humanity (Pokrok pre ľudstvo) prostredníctvom všetkých našich aktivít. Nestačí, že sme lídrom v oblasti čistých a budúcich riešení mobility, ale prijímame aj opatrenia na ochranu podmorského sveta,“ hovorí Michael Cole, prezident a generálny riaditeľ Hyundai Motor Europe. „Je mimoriadne, čo sa nám doteraz podarilo dosiahnuť vďaka partnerstvu so spoločnosťou Healthy Seas. V budúcom roku sa tešíme na rozšírenie spolupráce s pobrežnými komunitami, deťmi a našimi zamestnancami.“

hyundai-healthy-seas-partnership-first-year-infographic_wid_1024.jpg

>Úvodné podujatie v Grécku

>Spoločnosti Hyundai a Healthy Seas usporiadali od 8. do 16. júna v Ithace úvodnú akciu svojho partnerstva. Búrka zmietla siete a iný materiál z opustenej rybárskej farmy a rozptýlila ich do mora, čím poškodila miestnu komunitu a morský život.

>Partneri preto zorganizovali čistenie odpadu spod morskej hladiny a na plážach. Okrem toho sa miestni ľudia mohli zúčastniť na verejnom podujatí, aby sa dozvedeli viac o morskom odpade a opustených rybárskych sieťach alebo tzv. sieťach duchov.

>Bol to doteraz najväčší projekt Healthy Seas z hľadiska pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zapojenia komunity. Vďaka 45 účastníkom a 20 potápačom prinieslo podujatie skvelé výsledky v krátkom čase. Tím vyčistil štyri pláže a dve zátoky v hĺbke až 30 metrov, pričom vylovil a pozberal päť ton rybárskych sietí, 32 ton kovu a 39 ton plastového odpadu vrátane 150 vriec guľôčok z polystyrénovej peny.

eny.

>>Potápačské čistenie mora na ochranu biodiverzity

>>V rámci partnerstva Hyundai podporuje spoločnosť Healthy Seas v ich potápačských aktivitách pri výlove a odstraňovaní tzv. sietí duchov. Partnerstvo doteraz podporovalo ponory na čistenie mora v okolí Ijmuidenu v Holandsku, talianskej Lampedusy, Newcastlu vo Veľkej Británii, nemeckého Norderney a Tossa del Mar v Španielsku. V rámci všetkých čistiacich činností pomáhalo 72 dobrovoľných potápačov vyloviť siete duchov a iný odpad z európskych vôd.

>>Či už pri skúmaní vrakov lodí, útesov alebo pláží, spoločnosť Healthy Seas vyzbierala viac ako 78 ton odpadu, vrátane pascí na kraby a homáre, olova a iného morského odpadu.

>>„Veľmi si vážime naše partnerstvo so spoločnosťou Hyundai, pretože nám umožňuje realizovať projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie v takom rozsahu, aký sme si nikdy nedokázali predstaviť,“ hovorí Veronika Mikos, riaditeľka Healthy Seas. "Bolo pre nás potešením spolupracovať s Hyundai a tešíme sa, že v nasledujúcom roku spoločne dosiahneme ešte viac."

>>Vzdelávanie detí o sieťach duchov a ochrane morí

>>Partnerstvo prinieslo okrem upratovania pod vodou aj vzdelávacie podujatia vo Valencii, holandskom Ijmuidene, Miláne, Paríži, Costa Brava v Španielsku a na nemeckom ostrove Sylt. Väčšina vzdelávacích programov bola zameraná na deti z miestnych škôl a od začiatku partnerstva sa ich do vzdelávania zapojilo až 900. Okrem interaktívnych prezentácií o ochrane oceánov a fenoméne sietí duchov sa deti mohli zúčastniť aktivít na upratovaní pláží, užiť si zážitok z virtuálnej reality Healthy Seas, hrať vzdelávacie hry a pozorovať recykláciu sietí.

>>Od odpadu k udržateľným produktom

>>Hyundai je lídrom v oblasti trvalo udržateľných a inovatívnych riešení mobility, takže čistenie svetových oceánov a vzdelávanie komunít o znečistení morí patria do jeho globálnej stratégie. Aby Hyundai a Healthy Seas naplnili svoju víziu Progress for Humanity, podporujú obehové hospodárstvo.

Tagy: Hyundai