Hyundai ako prvý na svete vyvinul aktívne radenie prevodov pre hybridné vozidlá, ktoré znižuje spotrebu a zvyšuje radosť z jazdy

Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

In-house vyvinutá technológia zlepšuje efektivitu radenia prevodových stupňov v hybridných vozidlách a je pripravená do sériovej výroby

Skupina Hyundai Motor Group vyvinula ako prvá na svete technológiu Active Shift Control (ASC). Inovácia optimalizuje účinnosť prevodov tým, že monitoruje radenie prevodov 500-krát za sekundu, pričom presne nastavuje rýchlosť otáčania prevodovky a zvyšuje tak rýchlosť radenia. Nová technológia sa prvýkrát predstaví v novom Hyundai Sonata Hybrid a následne v ďalších hybridných modeloch značiek Hyundai a Kia.

ASC aplikuje nový riadiaci softvér do Hybrid Control Unit (HCU), ktorý potom riadi elektromotor tak, aby sa vyrovnali otáčky motora a prevodovky. Tým sa čas radenia znižuje o 30%. Technológia tiež poskytuje plynulejšie zmeny prevodových stupňov napriek rýchlejšiemu radeniu.

Vývoj prvej technológie ASC na svete je pozoruhodnou inováciou, ktorá zahŕňa precízne riadenie motora a automatickú prevodovku,“ povedal KyoungJoon Chang, viceprezident a riaditeľ skupiny riadenia pohonných systémov skupiny Hyundai Motor Group. „Neusporí sa tým len palivo, ale prinesie aj zábavnejšiu jazdu pre našich zákazníkov.

Inovácia: Nezávisle vyvinutý softvér riadiacej logiky aplikovaný na elektromotor

Bežné hybridné vozidlá nemajú meniče krútiaceho momentu, aby sa ďalej zlepšila spotreba paliva, pretože meniče krútiaceho momentu strácajú energiu počas procesu prenosu krútiaceho momentu. Aj keď je tento systém energeticky účinný, vyžaduje tiež dlhšiu dobu radenia, aby sa zaistili plynulejšie zmeny prevodových stupňov.

Technológia ASC umožňuje, aby hybridný elektromotor prevzal kontrolu nad radením prevodov použitím novej softvérovej logiky Hybrid Control Unit (HCU) na zmiernenie problémov s pomalším časom radenia. HCU monitoruje rýchlosť otáčania prevodovky so snímačom inštalovaným vo vnútri elektromotora 500-krát za sekundu, aby sa synchronizovala rýchlosť otáčania s rýchlosťou motora.

Pri synchronizácii sa čas radenia zníži o 30% z 500 ms na 350 ms. To nielen zlepšuje zrýchlenie vozidla a úsporu paliva hybridného vozidla, ale aj životnosť prevodovky minimalizovaním trenia pri radení.