Hodnoty dopravy, bez ktorej by sme boli v dnešnom svete stratení

Letecka doprava
Novinky
Publikoval Denis

Doprava je treťou vedúcou oblasťou materiálovej výroby, tvorí materiálovú základňu medzinárodnej deľby práce, ovplyvňuje miesto výroby, podporuje rozvoj špecializácie a spolupráce, ako aj rozvoj integračných procesov. Všetky cesty, dopravné spoločnosti a vozidlá tvoria spoločný globálny dopravný systém.

Aj vedecká a technologická revolúcia ovplyvnila všetky druhy dopravy. Zvýšila sa jej rýchlosť, nosnosť a vozový park. Vznik kontajnerov a podvodných tunelov výrazne rozšíril možnosti prepravy rôznych nákladov. Pomer druhov dopravy v dopravných systémoch jednotlivých regiónov a krajín sveta je ale často odlišný. Preto má dopravný systém priemyselných krajín komplexnú štruktúru a je zastúpený viacerými druhmi dopravy.

Obsah

Japonsko, USA , Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a iné veľmoci sa vyznačujú mimoriadne vysokou úrovňou rozvoja dopravnej infraštruktúry, pričom tá klasická automobilová tu predstavuje približne až 85 % svetového obratu. A v krajinách západnej Európy predstavuje 25 % nákladného obratu železnica, 40 % cestná doprava a zvyšných 35 % vnútrozemské vodné, námorné a potrubné režimy. A konkrétne u nás sa, okrem iného, väčšia časť z tejto štruktúry dopravy využíva na prepravu tovaru.

Letecká doprava a jej dokonalá dynamika

Letecká doprava

/>

>Letecká doprava je najmladšia a najdynamickejšia. V rozvinutých krajinách sa rozvinula hustá sieť leteckých spoločností asi najviac. Silná letecká flotila je logicky koncentrovaná v Spojených štátoch, významná časť je v Kanade, Francúzsku, Austrálii a Nemecku.

>Na medzinárodnej leteckej doprave sa podieľa viac ako 10 000 letísk (okolo 400 len v Európe). Najväčšie letiská na svete sú v USA, Veľkej Británii, Japonsku, ako aj Nemecku alebo Francúzsku. Táto doprava sa zároveň stáva čoraz menej závislou od prírody. Jej výhodou je, že dokáže prepraviť väčšie množstvo tovaru a samozrejme aj ľudí na veľké vzdialenosti a v čo najkratšom čase, čo je pre zaistenie chodu svetového obchodu a hospodárstva často veľmi dôležité.

>Doprava dôležitá v preprave hromadného nákladu

>Železnica a jej úloha zostáva dôležitá tiež, najmä v preprave hromadného nákladu, približne 50 % celkovej dĺžky využívaných železníc tvoria - USA, Rusko , India , Kanada a Čína. Hustota a veľký význam železníc vedie najmä v západnej Európe.