Flotila vodíkových nákladných vozidiel Hyundai XCIENT prekonala hranicu milión najazdených kilometrov

Hyundai Xcient
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Očakáva sa, že flotila nákladných vozidiel na vodíkový pohon sa do roku 2025 rozšíri na 1 600 kusov

Flotila nákladných vozidiel Hyundai XCIENT Fuel Cell od spoločnosti Hyundai Hydrogen Mobility už prekročila milión najazdených kilometrov a to všetko len za 11 mesiacov, odkedy sú v prevádzke. Za tento čas flotila vozidiel s palivovými článkami znížila emisie CO2 o viac ako 631 ton. Prvých 46 vodíkových vozidiel XCIENT začalo používať v októbri 2020 25 švajčiarskych firiem pôsobiacich v oblasti logistiky a distribúcie.

Vozidlá CXIENT od spoločnosti Hyundai sú prvými masovo dodávanými ťažkými nákladnými vozidlami na palivové články na svete a nahrádzajú tak bežné nákladné vozidlá s naftovými motormi. Zákazníci vo Švajčiarsku vyjadrili spokojnosť s doterajšími výkonmi nákladných vozidiel XCIENT Fuel Cell. Medzi ich hlavné výhody radia ekologickú šetrnosť, krátke časy tankovania a dlhý dojazd.

Švajčiarske dopravné a logistické spoločnosti sú presvedčené, že úžitkové vozidlá na vodíkové palivové články majú najväčší potenciál spomedzi vozidiel s alternatívnym pohonom. Tieto spoločnosti nekončia len zavedením nákladných vozidiel na vodíkové palivové články do prevádzky. Majú vysoké očakávania od zdroja energie – vodíka, ktorý má veľký potenciál do budúcnosti, a veria, že vodík bude kľúčom k prechodu na ekologickú energiu,“ hovorí Jörg Ackermann, predseda združenia H2 Mobility Switzerland. „Konkrétne najväčšou výhodou vodíkovej energie je jej vynikajúca skladovateľnosť. To naznačuje, že vodík bude hrať dôležitú úlohu v ére ekologickej energie. Mnoho distribučných spoločností už využíva tieto výhody priamo používaním nákladných vozidiel na palivové články XCIENT a myslím si, že ak bude letná prevádzka úspešne dokončená, dopyt po nákladných vozidlách na palivové články XCIENT sa ešte zvýši.“

Rozširovanie flotily vodíkových ťahačov

Po prvom uvedení modelu XCIENT na trh v roku 2019 predstavil Hyundai v máji tohto roka nákladné vozidlo XCIENT Fuel Cell 2021. Budúca generácia nákladných vozidiel XCIENT sa vyznačuje odvážnym dizajnom masky chladiča a aktualizáciami, ktoré zlepšujú jeho výkon. Nové nákladné vozidlá sú dostupné v konfigurácii s pevnou karosériou 4 x 2 alebo 6 x 2.

Do konca roku 2021 bude do Švajčiarska dodaných celkovo 140 kusov modelu XCIENT 2021. Očakáva sa, že do roku 2025 sa flotila rozrastie na 1 600 vodíkových a elektrických nákladných vozidiel.

Vodíkové nákladiaky Hyundai v ďalších krajinách

V roku 2019 začal Hyundai spolupracovať so švajčiarskou spoločnosťou H2 Energy, s ktorou vytvoril spoločnosť Hyundai Hydrogen Mobility (HHM). Spoločnosť HHM so sídlom vo Švajčiarsku prenajíma nákladné vozidlá XCIENT Fuel Cell operátorom komerčných nákladných vozidiel, vrátane dodávky vodíka. Výhodou pre zákazníkov komerčnej flotily je, že nemajú žiadne počiatočné investície.

„HHM plánuje v budúcom roku vstúpiť do ďalších európskych krajín,“ hovorí Mark Freymüller, generálny riaditeľ spoločnosti Hyundai Hydrogen Mobility. „Najpravdepodobnejšie sú Nemecko a Holandsko. O naše vozidlá je tiež veľký záujem takmer zo všetkých európskych krajín.“

Spoločnosť Hyundai Motor Company plánuje do roku 2025 predávať 110 000 elektrických vozidiel s palivovými článkami ročne. Jedným zo spôsobov, ako to spoločnosť Hyundai plánuje dosiahnuť, je uvedenie technológie elektrických vozidiel na palivové články na trh úžitkových vozidiel.

Presadzovanie vodíka v Európe

Európa sa postupne uberá smerom k čistej mobilite. Európska únia ohlásila plán ekologickej obnovy ako súčasť svojej novej vodíkovej stratégie. V pláne je výrazné zvýšenie výroby zeleného vodíka v Európe alebo vodíka získavaného z obnoviteľných zdrojov. Zelený vodík sa vyrába pomocou obnoviteľnej elektriny, napríklad vodnej energie, čo vedie k nulovým emisiám oxidu uhličitého. Tento proces je známy ako elektrolýza. Zvýšená dostupnosť vodíkového paliva a čerpacích staníc povedie k zvýšeniu bezemisnej prepravy.