Filter pevných častíc: Čo je dnes pre vás v tejto súvislosti dôležité

Peugeot DPF
Novinky
Publikoval Denis

Moderné vznetové motory sú dobrým príkladom pozoruhodného inžinierstva. Aby sa dosiahla ich potrebná sila a výkon, aspekt každého jedného komponentu je v jemne vyladenej rovnováhe. Ďalší vývoj v tejto oblasti vznikol vďaka potrebe dodržiavania emisných noriem, vďaka čomu sa rozšírilo niekoľko techník na uspokojenie tejto požiadavky. Vytvorenie DPF filtra je jednou z nich.

Kto potrebuje DPF filter:

Obsah

Ak vlastníte vozidlo, ktorého pohon zaisťuje Dieselový motor, pravdepodobne budete potrebvať aj filter pevných častíc. Skrátene nazývaný a veľmi často diskutovaný DPF filter. Ide o zariadenie, ktoré by malo eliminovať unikanie škodlivých látok z paliva, ktoré sa pri riadení vozidla do ovzdušia a spaľovaní motora jednoznačne uvoľňujú. Spôsobujú znečistenie životného prostredia a ohrozujú naše zdravie.

Vyhnúť sa tomu môžete viacerými spôsobmi. Jedným z nich je výber DPF filtra, ktorý množstvo týchto častíc určite spoľahlivo zachytí. Po čase sa ale musí samozrejme vyčistiť, čo by ste mali radšej nechať na profesionálov.

Proces samočistenia alebo regenerácia DPF filtra:

Filter tuhých častíc môžete uchovať čistý aj vďaka spôsobu pasívnej alebo aktívnej regenerácie. Prvý spôsob čistenia spočíva v tom, že sa oň stará riadiaca jednotka automaticky. Celý proces závisí od vypaľovania filtra vysokou teplotou, ktorá vzniká pri väčšej rýchlosti. Tá sa majiteľom takýchto vozidiel z času na čas a v intervale 40 až 50 minút odporúča. Takže aj vy môžete celý proces účinnej regenerácie DPF filtra podporiť plynulou a rýchlejšou jazdou.

Pokiaľ vás ale na veľké zanesenie upozorní kontrolka na palubnej doske, mali by ste zvážiť vyčistenie filtra v celom rozsahu, čo zvýši jeho pôvodné funkcie a využívanie až na hranicu 100 %, samozrejme len za predpokladu, že oslovíte odborníkov, ktorí sa v tom vyznajú.

Moderné vznetové motory sú dobrým príkladom pozoruhodného inžinierstva. Aby sa dosiahla ich potrebná sila a výkon, aspekt každého jedného komponentu je v jemne vyladenej rovnováhe. Ďalší vývoj v tejto oblasti vznikol vďaka potrebe dodržiavania emisných noriem, vďaka čomu sa rozšírilo niekoľko techník na uspokojenie tejto požiadavky. Vytvorenie DPF filtra je jednou z nich.