Efektívny, rýchly a spoľahlivý: Servis pre automatizované zariadenia je absolútnou novinkou

STILL_News_Service_Automation-01_1200x800
Novinky
Tlačová správa
Publikované

Spoločnosť STILL systematicky rozširuje svoj koncept služieb a čoskoro bude ponúkať rýchly a flexibilný servis pre automatizované vysokozdvižné vozíky. Popri rozsiahlej servisnej sieti a vysokej odbornosti technikov STILL zavádza nový digitálny koncept servisných služieb s použitím štandardizovaných komponentov.

STILL disponuje centrálnou sieťou, ktorá dokáže zabezpečiť rýchlu dostupnosť dielov pre automatizované riešenia a techniku. STILL so svojím konceptom inteligentných digitálnych služieb opäť určuje nové trendy v segmente intralogistiky.

Dopyt po automatizácii neustále rastie a sklady či výrobné prevádzky sa čoraz viac spoliehajú na efektívne riešenia, ktoré im prinesú efektivitu, nahradia kvalifikovanú pracovnú silu, ktorej je na trhu málo, a pomôžu v boji s konkurenciou. Avšak aj tie najlepšie automatizované systémy vyžadujú pravidelnú údržbu a servis, aby fungovali bezproblémovo.

STILL ponúka široké portfólio automatizovanej manipulačnej techniky s krátkymi dodacími lehotami, s veľkou škálou možností vybavenia pre každého zákazníka, vďaka čomu pomáha nielen zrýchľovať, ale tiež ešte viac zefektívňovať automatizované procesy zákazníkov.

„Pri výbere správneho partnera je efektívnosť našich systémov pre mnohých našich zákazníkov rozhodujúca,“ vysvetľuje Florian Heydenreich, výkonný viceprezident predaja a služieb STILL EMEA. „Z tohto hľadiska je maximalizácia dostupnosti našich produktov v zákazníckych aplikáciách vysokou prioritou, napríklad prostredníctvom rýchleho a flexibilného servisu. Naši zákazníci oceňujú našu vynikajúcu kvalitu služieb pre manuálne vozíky už roky. Teraz môžeme zaručiť rovnako vysoký štandard pre naše prvé automatizované riešenia,“ hovorí Heydenreich.

Nový koncept je založený na industrializácii komponentov a servisných procesov, čo umožňuje servis automatizovaných vozíkov porovnateľný so sériovými typmi. Vďaka štandardizácii komponentov a výroby je možné takmer všetky náhradné diely objednať vo veľmi krátkom čase z centrálneho skladu STILL.

Digitálne dvojičky a interný nástroj, ktorý zabezpečí kvalitu a urýchli servis

STILL vytvoril takzvané digitálne dvojča pre každý automatizovaný vozík vo vlastnom cloude. Ak je v prípade poruchy potrebné vymeniť komponent so softvérom, servisní technici STILL môžu rýchlo a jednoducho nakonfigurovať nový hardvér so zálohou z cloudu a nainštalovať ho priamo na mieste.

V porovnaní s predchádzajúcimi procesmi, pri ktorých bolo potrebné hardvér objednať, centrálne nakonfigurovať a následne nainštalovať u zákazníka, nový koncept služieb STILL výrazne zvyšuje dostupnosť vozíkov.

Ďalšou výhodou konceptu digitálnych služieb je integrácia automatizovaných produktov do interného nástroja, ktorý dohliada na kvalitu služieb. Všetky servisné procesy sa dokumentujú a hodnotia štandardizovanými postupmi. Skúsenosti zákazníkov sa neustále sledujú, vďaka čomu sa služby a produkty môžu priebežne optimalizovať.

Spoľahlivá a na mieru - komplexná servisná sieť STILL

Koncept digitálnych služieb má pozitívny efekt aj na kontakt so zákazníkom. Umožňuje to štandardizácia, kvalifikovaná koncepcia školení a silná sieť servisných technikov. Celý technický personál bude aj naďalej absolvovať komplexné školenia o všetkých produktoch a bude ich môcť konfigurovať, implementovať, servisovať a opravovať – vrátane automatizovaných vozíkov.

To nielen zvyšuje rýchlosť služieb STILL, ale tiež posilňuje dôveru zákazníkov v značku. „S našou koncepciou inteligentných služieb a digitálnym dvojčaťom pre naše automatizované nákladné vozidlá nastavujeme nový štandard pre rýchly a flexibilný servis. Tento štandard plánujeme postupne rozšíriť na celé naše portfólio automatizácie,“ zhrnul výhody Florian Heydenreich.

Už na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu LogiMAT (19. do 21. marca) v Stuttgarte mohli návštevníci vidieť, ako tieto nové procesy fungujú. STILL tam predstavil nový vysokozdvižný vozík EXV iGo aj spolu s konceptom digitálnych služieb.