Efektívne, výkonné – a udržateľné riešenie: STILL posunul lítium-iónovú technológiu na ďalší level

EN_STILL_Image 3_Recycling Li_Ion
Novinky
Tlačová správa
Publikované

Inovátor v oblasti intralogistiky spoločnosť STILL recykluje vyradené Li-Ion batérie v európskom závode svojho strategického partnera Li-Cycle. Vďaka inovatívnemu procesu, ktorý umožňuje až 95-percentnú mieru obnovy, sa nerecyklovateľné materiály použijú na výrobu nových batériových článkov. STILL tak ukazuje spôsob, ako sa vysporiadať s lítium-iónovými batériami na konci ich životnosti.

Spolu so systémami palivových článkov sú lítium-iónové batérie jedným z najdôležitejších zdrojov energie v intralogistike a jedným z hlavných pilierov transformácie energetiky. Podstatné je trvalo udržateľné a ekologické riešenie ich likvidácie a recyklácie na konci ich životného cyklu. Nakoľko majú Li-Ion batérie dlhú životnosť a táto technológia je stále nová, bol doteraz počet batérií s ukončenou životnosťou pomerne nízky. Mnohé spoločnosti otázku ich recyklácie práve začínajú riešiť a zároveň je to pre ne dôležitý faktor pri voľbe energetického systému.

Spoločnosť STILL sa ako jedna z prvých poskytovateľov intralogistických riešení venuje problematike recyklácie pre svojich zákazníkov a v spolupráci s kanadským špecialistom Li-Cycle Holdings začala s ekologickou recykláciou svojich lítium-iónových batérií. Spoločnosť Li-Cycle je jedným z popredných špecialistov na obnovu cenných zdrojov z Li-Ion batérií a v auguste 2023 otvorila svoj prvý európsky závod v meste Magdeburg.

EN_STILL_Image 1_Recycling Li_Ion

Projekt je na začiatku, STILL zatiaľ dodal do závodu Li-Cycle okolo 150 lítium-iónových batérií. Avšak dôležitá je perspektíva do budúcna. „Naším cieľom je predovšetkým udržať batérie v prevádzke čo najdlhšie. Vďaka spolupráci s Li-Cycle však už máme spoľahlivé riešenie pre zodpovednú recykláciu všetkých našich Li-Ion batérií, ktorým sa skončí ich životnosť do roku 2030,“ vysvetľuje Florian Heydenreich, výkonný viceprezident predaja a služieb STILL EMEA.

Spoločnosť STILL uzatvorením recyklačného cyklu zabezpečuje okrem účinnosti, výkonu a nulových emisií aj udržateľnosť a cirkuláciu lítium-iónovej technológie. STILL tak pripravuje riešenia pre udržateľnú a úspešnú logistiku svojim zákazníkom cez integrovaný systém spätného odberu.

Minimálne úsilie a maximálna bezpečnosť pre zákazníkov

Keď lítium-iónová batéria zákazníka STILL dosiahne koniec svojho životného cyklu, spoločnosť zabezpečí prepravu do závodu Li-Cycle, kde bude recyklovaná podľa najvyšších environmentálnych noriem. STILL na prepravu batérií používa certifikované prepravné kontajnery a pre zákazníka to znamená maximálnu bezpečnosť a udržateľnosť s minimálnym úsilím.

EN_STILL_Image 2_Recycling Li_Ion

„Preberáme zodpovednosť za celý životný cyklus batérií používaných v našich vozidlách,“ hovorí Florian Heydenreich. „Používaním batérií vyrobených pre naše vozidlá, ich renováciou počas ich životného cyklu a nakoniec ich recykláciou s mierou zhodnocovania až 95 percent spĺňame požiadavky Green Deal EÚ. Našim zákazníkom týmto riešením dávame skvelú príležitosť inteligentne kombinovať ekologické a ekonomické požiadavky na intralogistiku.“

Spolupráca s Li-Cycle zabezpečuje ekologickú recykláciu batérií

V jedinečnom ekologickom procese spoločnosť Li-Cycle dokáže obnoviť väčšinu cenných komponentov batérie a vrátiť ich späť do dodávateľského reťazca. Proces je založený na udržateľnej technológii spracovania Li-Cycle, ktorá dáva dôraz na bezpečnosť, produkuje minimálny odpad a má nízke emisie.

V prvom kroku sa v batérii od plastov oddelia cenné kovy ako meď, hliník a oceľ. Zo zvyšnej „čiernej hmoty“ sa v hydrometalurgickom procese získavajú cenné materiály ako uhličitan lítny, síran kobaltnatý alebo nikelnatý a používajú sa na výrobu nových batériových článkov.