EČV vozidla: Čo všetko musí spĺňať?

EČV
Legislatíva
Publikované

Čo všetko musí spĺňať EČV vozidla (evidenčné číslo vozidla)? Väčšine motoristov môže táto otázka pripadať hlúpa, no naozaj vieš aké náležitosti musí spĺňať EČV vozidla, či napríklad to, čo máš urobiť v prípade ak ho stratíš? Pokiaľ nevieš, odpoveď na tieto otázky sa dozvieš práve v tomto článku.

EČV vozidla:

Obsah

Evidenčné číslo vozidla, ako aj tabuľku s evidenčným číslom ti pridelia, respektíve vydá ho orán policajného zboru, kde si ako majiteľ, prípadne držiteľ vozidla prihlásiš auto do evidencie.

EČV vozidla je tvorené číslami a písmenamy, pričom prvé dve písmena v modrom štítku udávajú krajinu, v ktorej máš auto zaevidované. Za modrých štítkom sa nachádzajú ďalšie číslice a znaky. Prvé dve písmená úrčjú, v ktorom okrese je vozidlo zaevidované, no a zvyšné číslice a písmená sú vygenerované automaticky, aby sa nestalo, že na ceste stretneš vozidlo s rovnakou poznávacou značko.

EČV vozidla a jeho rozmery:

Každé evidenčné číslo vozidla má určené presné rozmery, ktoré musí spĺňať. Tie sú následovné:

 • 52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej štvorkolke kategórie L7e,

 • 24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C, Ps, Ls a viacúčelovej štvorkolke kategórie L7e,

 • 14,5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e.

Tabuľka s EČV prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky v dvojici písmen evidenčného čísla prvé písmeno Y.

Tabuľka s EČV prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom má rozmery 24 cm x 15 cm.

Náležitosti EČV vozidla:

Ceduľa, na ktorej je evidenčné číslo vozidla umiestnené, musí byť vyrobená z týchto materiálov:

 • zo zliatiny ľahkých kovov

 • zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zasvietení na tabuľku

Medzi ďalšie podmienky EČV vozidla patrí aj to, že musí byť vždy dobre čitateľné a teda nesmie byť znečistené a tiež nesmie byť nijako obmedzená jeho čítateľnosť. V prípade, ak je automobil/vozidlo vybavené ťažným zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vozidla do jazdnej súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť toto ťažné zariadenie demontované.

Ak je vozidlo vybavené schváleným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť EČV, musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bicykla spolu s predpísaným typom osvetlenia.

Voliteľné evidenčné číslo:

Voliteľné evidenčné čísla vozidiel, taktiež nazývané aj ako evidenčné číslo s voliteľnou logistikou(v skratke EČVL), patria medzi osobitné typy EČV, v ktorom samozrejme nechýba označenie štátu a okres, v ktorom je auto evidované. Toto číslo sa vydáva len na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla. Zmena EČV teda prebieha len následovne:

 • písmená na prvom až piatom mieste (napr. BL-ABCDE),

 • písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste (napr. BL- ABCD1)

 • písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic na štvrtom a piatom mieste (napr. BL-ABC11).

EČVL nie je možné prideliť, ak:

 • sa na vozidle nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy, prípadne také, ktoré v kombinácii s označením okresu tvoria tieto výrazy,

 • sa v EČVL nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré v kombinácii s označením okresu tvorí takýto názov alebo jeho skratku,

 • sa v EČVL nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť

 • obsahuje písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená

EČVL nemožno prideliť tiež:

 • prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel, motorovú trojkolku a štvorkolku

 • vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

Označenie okresov EČV:

EČV Banská Bystrica:

Banská Bystrica

BB, BC, BK

Banská Štiavnica

BS

Brezno

BR

Lučenec

LC

Detva

DT

Krupina

KA

Poltár

PT

Revúca

RA

Rimavská Sobota

RS

Veľký Krtíš

VK

Zvolen

ZV

Žarnovica

ZC

Žiar nad Hronom

ZH

EČV Bratislava:

Bratislava I, II, III, IV, V

BA, BL, BD, BE, BI, BT

Malacky

MA

Pezinok

PK

Senec

SC

EČV Košice:

Košice I, II, III, IV

KE, KI, KC

Košice okolie

KS

Gelnica

GL

Michalovce

MI

Rožňava

RV

Sobrance

SO

Spišská Nová Ves

SN

Trebišov

TV

EČV Prešov:

Prešov

PO, PV, PS

Bardejov

BJ

Humenné

HE

Kežmarok

KK

Levoča

LE

Medzilaborce

ML

Poprad

PP

Sabinov

SB

Snina

SV

Stará Ľubovňa

SL

Stropkov

SP

Svidník

SK

Vranov nad Topľou

VT

EČV Trenčín:

Trenčín

TN, TC, TE

Bánovce nad Bebravou

BN

Ilava

IL

Myjava

MY

Nové Mesto nad Váhom

NM

Partizánske

PE

Považská Bystrica

PB

Prievidza

PD

Púchov

PU

EČV Trnava:

Trnava

TT, TA

Dunajská Streda

DS

Galanta

GA

Hlohovec

HC

Piešťany

PN

Senica

SE

Skalica

SI

EČV Nitra:

Nitra

NR, NI, NT

Komárno

KN

Levice

LV

Nové Zámky

NZ

Šaľa

SA

Topoľčany

TO

Zlaté Moravce

ZM

EČV Žilina:

Žilina

ZA, ZI, ZL

Bytča

BY

Čadca

CA

Dolný Kubín

DK

Kysucké Nové Mesto

KM

Liptovský Mikuláš

LM

Martin

MT

Námestovo

NO

Ružomberok

RK

Turčianske Teplice

TR

Tvrdošín

TS

Tvoje povinnosti ako držiteľa vozidla označeného EČV:

Ako držiteľ vozidla označeného evidenčným číslom si povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne a správne pripevniť na určené miesto na vozidle. To tiež znamená, že tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť alebo znemožňuje jej čitateľnosť či identifikáciu. Ak boli na tvoje vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, si povinný ich obe bezodkladne pripevniť a umiestniť na správne miesto.

Pokiaľ tvojmu vozidlu boli vydané značky, no nenachádzajú sa ani na zadnej, alebo prednej časti, nesmie sa takéto vozidlo používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

Okrem toho, ak boli tvojmu vozidlu pridelené nové značky, si povinný ich bezodkladne odovzdať orgánu policajného zboru. V prípade, ak ti nejaký vandal ukradol tabuľku s evidenčným číslom, si ako držiteľ vozidla povinný bezodkladne túto udalosť oznámiť najbližšiemu orgánu policajného zboru.

Strata EČV:

Stratu tabuľky s EČV si povinný okamžite nahlásiť najbližšiemu orgánu policajného zboru. Ak bola tvojmu vozidlu pridelená predná aj zadná tabuľka s evidenčným číslom a došlo ku strate alebo odcudzeniu len jednej z nich, si ako vlastník, či držiteľ vozidla povinný odovzdať orgánu policajného zboru druhú tabuľku s evidenčným číslom.

V prípade, ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom, a to najviac dvakrát.

Tento úkon je spoplatnený sumou 66 € za vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov.

Poplatky za vydanie EČV:

Sumou 16,5 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

 • pri zápise vozidla do evidencie,

 • za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku.

Sumou 16,5 € za každú tabuľku sa tiež spoplatňuje pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom.

Sumou 33 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom.

Sumou 165,50 € za každú tabuľku sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

 • pri zápise vozidla do evidencie,

 • za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú.

Sumou 182 € sa spoplatňuje pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla

 • pri zápise vozidla do evidencie,

 • za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku

 • alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla.