AUTORIDE

Desiatky expertov a stovky preškolených zamestnancov zaručujú odbornosť v sieti

Desiatky expertov a stovky preškolených zamestnancov zaručujú odbornosť v sieti
Novinky
Tlačová správa
Publikované 

Škoda Auto Slovensko pokračuje v systematickej príprave svojich autorizovaných partnerov na nové požiadavky spojené s elektromobilitou. Zásadnou súčasťou je príprava servisného a predajného personálu.

  • Škoda Auto Slovensko ponúka autorizovaným partnerom niekoľko desiatok servisných a predajných školení

  • Školeniami v oblasti elektromobility prešlo do tejto chvíle vyše 1 000 účastníkov

  • 43 zamestnancov servisov získalo úroveň vysokonapäťový technik, 35 ďalších dosiahlo najvyššiu úroveň vysokonapäťový expert

Importér vo svojom školiacom stredisku ponúka autorizovaným partnerom niekoľko desiatok výukových modulov pre servisný i predajný personál. Najrôznejšími školeniami spojenými s elektromobilitou doposiaľ prešlo viac ako 1 000 účastníkov. Rovných 35 zamestnancov partnerov dosiahlo najvyššiu úroveň vysokonapäťového experta a 43 úroveň vysokonapäťového technika.

Batériové elektromobily a plug-in hybridné vozidlá kladú nové nároky na servis, pretože od personálu vyžadujú schopnosti v oblasti práce s vysokonapäťovými systémami. „Nástup elektromobility znamená pre dílerskú a servisnú sieť Škoda Auto veľké zmeny,“ vysvetľuje vedúci servisných služieb slovenského zastúpenia automobilky Škoda Auto Róbert Hukel. „Zmena týkajúca sa príchodu elektromobility sa samozrejme dotýka aj výbavy servisov, ale posun prichádza aj v potrebe nových znalostí servisného personálu. V uplynulých rokoch sme pripravili niekoľko desiatok školení, z ktorých väčšina súvisí so servisom. Stále pracujeme na zvyšovaní úrovne ponúkaných služieb, vrátane zvyšovania kvalifikácie našich technikov. V tomto úsilí budeme samozrejme pokračovať,“ dodáva Róbert Hukel.

Vyše 1 000 zamestnancov s viac ako 2 000 priechodmi školeniami

Sieť autorizovaných partnerov Škoda Auto je bezkonkurenčne najširšia na Slovensku. Má 66 predajných showroomov, 74 servisných miest a s tým sú spojené veľké nároky na zamestnancov.

Autorizovaní partneri Škoda zamestnávajú vyše 1 450 pracovníkov, z toho viac ako tri štvrtiny na predajných a technických pozíciách. V spolupráci s automobilkou prešlo školeniami v oblasti elektromobility viac ako 1 000 účastníkov.

Tri úrovne preškolenia technikov

Pre bezpečné zaobchádzanie s elektromobilmi a ich servis musia zamestnanci autorizovaných servisných partnerov absolvovať starostlivo pripravené školenia. Tie prebiehajú v troch úrovniach podľa požiadaviek na prácu s vysokonapäťovými systémami. Základným kvalifikačným stupňom je eMobility poučená osoba (EPO), ktorá je povinná pre všetkých pracovníkov partnera.

Kvalifikačný stupeň vysokonapäťový technik (VNT) oprávňuje preškolenú osobu k diagnostike vysokonapäťových batérií, k ich demontáži a montáži, k baleniu batérií v normálnom režime a k práci na odpojenom vysokonapäťovom systéme. Získanie najvyššieho kvalifikačného stupňa vysokonapäťový expert (VNE) umožňuje opravy vysokonapäťových batérií, balenie batérií v kritickom režime i riešenie neštandardných situácií.

Súčasťou kvalifikácie VNT a VNE je aj splnenie požiadaviek zákona 508/2009 Zb. (§21 a §22) o Odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickom.

Servis na expertnej úrovni v každom regióne

V sieti autorizovaných servisov Škoda po novom pracuje 43 vysokonapäťových technikov a 35 vysokonapäťových expertov. Vďaka tomu sú všetky servisy Škoda pripravené prijať elektromobil a v každom regióne funguje aspoň jeden expertný servis, z celkového počtu 18, ktorý môže vykonávať zásahy do vysokonapäťového systému vozidla.