AUTORIDE

Cestná doprava, jej vlastnosti a hlavné ukazovatele

Volkswagen
Zaujímavosti
Publikoval Denis  

Keď sa potrebujete premiestniť z miesta na miesto, využívate k tomu osobný automobil, ktorého kapacita je postačujúca pre konkrétny počet osôb a menšiu batožinu. O väčšie náklady a ich prepravu sa starajú prepravné spoločnosti s ich špecifickým vozovým parkom. Výhod má ale nákladná preprava omnoho viac a vy sa o tom v našom článku môžete teraz presvedčiť.

Čím všetkým je preprava pre nás významná?

Obsah

Veľká úloha cestnej medzinárodnej prepravy na trhu je spôsobená jej špecifickými vlastnosťami, výhodami oproti iným druhom dopravy, z ktorých tie základné sú:

  • vysoká manévrovateľnosť a mobilita - čo vám umožňuje rýchlo koncentrovať vozidlá v požadovanom množstve a na správnom mieste;- schopnosť poskytovať doručenie od dverí k dverám bez dodatočných prekládok a presunov na ceste;

  • vysoká rýchlosť a zaistenie bezpečnosti tovaru, najmä pri preprave na krátke vzdialenosti;

  • široký rozsah použitia podľa druhu tovaru, komunikačných systémov a prepravných vzdialeností;

Nevýhody cestnej dopravy zahŕňajú:

  • náklady na dopravu;

  • vysoká úroveň znečistenia životného prostredia;

  • vyššia pracovná náročnosť;

  • údržba dopravných tokov.

Vozový park motorových vozidiel zahŕňa vozidlá rôznych modifikácií, návesov a prívesov. Vozidlá možno rozdeliť na nákladné, osobné a špeciálne. Nákladné vozidlá patria k jedným z najvyužívanejších a tvoria podstatnú časť rýchlej kamiónovej prepravy, ktorá ale nedokáže plne nahradiť kapacitné možnosti univerzálnej námornej prepravy.

Čo ovplyvňuje výber vhodného spôsobu prepravy?

Vozidlá sa vyznačujú aj typom motora (spaľovacie, karburátorové, naftové, plynové a už aj elektrické), kapacitou, maximálnou konštrukčnou rýchlosťou, počtom hnacích kolies, maximálnou záťažou na ceste, celkovou dĺžkou, šírkou a výškou vozidla ako aj veľkosťou trate.

Je toho naozaj veľa, a to je iba jeden druh prepravy tovaru, ktorú si pre zaistenie jeho odbytu alebo iných služieb môžete zabezpečiť aj vy. Speed line je tu predsa pre všetkých.