AUTORIDE

Autoškola test číslo 9

Autoškola križovatky
Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 9 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na deviatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 9

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Hranicou križovatky sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Zastavením vozidla sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

Otázka za 2 body

4.  Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležíte poučenej osoby, ak

Otázka za 2 body

5.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

6.  Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo

Otázka za 2 body

7.  Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

Otázka za 2 body

8.  Motocykel bez postranného vozíka sa

Otázka za 2 body

9.  Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

10.  Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

Otázka za 2 body

11.  Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená

Otázka za 2 body

12.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

13.  Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Nebezpečenstvo šmyku
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Deti (umiestnenie vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Zákaz vjazdu pre (nákladné vozidlá)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Prikázaný smer jazdy (priamo/vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka vyznačuje

Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo-pozdĺžne vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka vyznačuje

Šikmé rovnobežné čiary
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Pravá predpažená ruka policajta a ľavá upažená znamená

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body