AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 8

Publikované

Autoškola test číslo 8 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na ôsmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 8 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Státím sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič nesmie

Otázka za 2 body

4.  Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

Otázka za 2 body

5.  V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

6.  Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Otázka za 2 body

7.  Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

9.  Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

10.  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

Otázka za 2 body

11.  Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Otázka za 2 body

12.  Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

Otázka za 2 body

13.  Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka vyznačuje

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Na tento pokyn policajta

Otázka za 3 body

25.  Okolo prekážky prejde v poradí ako druhé

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body