Autoškola test číslo 8

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 8 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na ôsmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 8

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Státím sa rozumie

Otázka za 2 body

3. Vodič nesmie

Otázka za 2 body

4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

Otázka za 2 body

5. V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Otázka za 2 body

7. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie

Otázka za 2 body

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

9. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

10. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

Otázka za 2 body

11. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Otázka za 2 body

12. Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

Otázka za 2 body

13. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

Dvojitá zákruta (prvá vpravo)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Jednosmerná cesta (priamo)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Parkovanie na chodníku (úplne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vľavo)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka vyznačuje

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

24. Okolo prekážky prejde v poradí ako druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Na tento pokyn policajta

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body