Autoškola test číslo 7

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 7 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na siedmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 7

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Neobmedzením sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

2. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

3. Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe

Otázka za 2 body

4. Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

5. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

Otázka za 2 body

6. Pri zastavení a státí vodič je povinný

Otázka za 2 body

7. Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

Otázka za 2 body

8. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

Otázka za 2 body

9. Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

Otázka za 2 body

10. Účastník dopravnej nehody je

Otázka za 2 body

11. Chodec

Otázka za 2 body

12. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

Otázka za 2 body

13. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz odbočenia (vľavo)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Cesta pre motorové vozidlá
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

Koniec obytnej zóny
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka vyznačuje

Bezkolízne pripojenie (sprava, 1 pruh + 2 priebežné)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Okolo prekážky prejde v poradí ako druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body