AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 7

Publikované

Autoškola test číslo 7 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na siedmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 7 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Neobmedzením sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

2.  Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

3.  Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe

Otázka za 2 body

4.  Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

5.  Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

Otázka za 2 body

6.  Pri zastavení a státí vodič je povinný

Otázka za 2 body

7.  Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

Otázka za 2 body

8.  Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

Otázka za 2 body

9.  Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

Otázka za 2 body

10.  Účastník dopravnej nehody je

Otázka za 2 body

11.  Chodec

Otázka za 2 body

12.  V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

Otázka za 2 body

13.  Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka vyznačuje

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

25.  Okolo prekážky prejde v poradí ako druhé

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body