AUTORIDE

Autoškola test číslo 6

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 6 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na šiestu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 6

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Dať prednosť v jazde sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

3.  Vodič

Otázka za 2 body

4.  Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

Otázka za 2 body

5.  Vodič predchádzaného vozidla nesmie

Otázka za 2 body

6.  Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

Otázka za 2 body

7.  Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

Otázka za 2 body

8.  Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka

Otázka za 2 body

9.  Účastník dopravnej nehody

Otázka za 2 body

10.  Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

Otázka za 2 body

11.  Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 2 body

12.  Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Otázka za 2 body

13.  Na bicykli sa jazdí predovšetkým

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Križovatka
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka zakazuje

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k turistickému cieľu
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

obec
wikipedia.org
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

24.  Do križovatky vojde ako prvé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body