Autoškola test číslo 6

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 6 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na šiestu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 6

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

3. Vodič

Otázka za 2 body

4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

Otázka za 2 body

5. Vodič predchádzaného vozidla nesmie

Otázka za 2 body

6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

Otázka za 2 body

7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

Otázka za 2 body

8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka

Otázka za 2 body

9. Účastník dopravnej nehody

Otázka za 2 body

10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

Otázka za 2 body

11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 2 body

12. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

Otázka za 1 bod

13. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Otázka za 2 body

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

Križovatka
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka zakazuje

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka

horňany
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k turistickému cieľu
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

obec
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

24. Do križovatky vojde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body