AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 5

Publikované

Autoškola test číslo 5 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na piatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 5 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Neobmedzením sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

2.  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Otázka za 2 body

3.  Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4.  Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

Otázka za 2 body

5.  Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy

Otázka za 2 body

6.  Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

Otázka za 2 body

7.  Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako

Otázka za 2 body

8.  Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

Otázka za 2 body

9.  Motocykel bez postranného vozíka sa

Otázka za 2 body

10.  V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

11.  Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

Otázka za 2 body

12.  Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

13.  Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka zakazuje

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

25.  Do križovatky vojde zelené vozidlo ako

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Otázka za 3 body