Autoškola test číslo 5

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 5 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na piatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 5

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Otázka za 2 body

2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

3. Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

Otázka za 2 body

5. Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy

Otázka za 2 body

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

Otázka za 2 body

7. Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako

Otázka za 2 body

8. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

Otázka za 2 body

9. Motocykel bez postranného vozíka sa

Otázka za 2 body

10. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

Otázka za 2 body

12. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

13. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

Dvojitá zákruta (prvá vpravo)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka zakazuje

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Prikázaný smer obchádzania (vľavo)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Koniec hlavnej cesty
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

smerova tabuľa
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

Bezkolízne pripojenie (sprava, 1 pruh + 2 priebežné)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka znamená:

Obytná zóna
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Do križovatky vojde zelené vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde v poradí druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body