Autoškola test číslo 4

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 4 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na štvrtú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 4

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Vodič malého motocykla

Otázka za 2 body

3. Vodič sa nesmie otáčať

Otázka za 2 body

4. Vodič smie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

5. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

6. Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

Otázka za 2 body

7. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

Otázka za 2 body

8. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

9. V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

10. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

Otázka za 2 body

11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

Otázka za 2 body

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov

Otázka za 2 body

13. Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano

Otázka za 1 bod

14. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

15. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

Stúpanie (12%)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka upozorňuje na

navesna tabula
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Slepá cesta
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka označuje

Zastávka (autobus, trolejbus, elektrobus)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

obec znacka
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka označuje

Zóna zákazu státia
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka znamená:

Bezkolízne pripojenie (sprava, 1 pruh + 2 priebežné)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako tretie

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body