AUTORIDE

Autoškola test číslo 4

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 4 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na štvrtú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 4

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Vodič malého motocykla

Otázka za 2 body

3.  Vodič sa nesmie otáčať

Otázka za 2 body

4.  Vodič smie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

5.  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

6.  Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

Otázka za 2 body

7.  Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

Otázka za 2 body

8.  Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

9.  V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

10.  Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

Otázka za 2 body

11.  Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

Otázka za 2 body

12.  Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano

Otázka za 1 bod

14.  Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Otázka za 1 bod

15.  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Stúpanie (12%)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka upozorňuje na

navesna tabula
www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Slepá cesta
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka označuje

Zastávka (autobus, trolejbus, elektrobus)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

obec znacka
www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka označuje

Zóna zákazu státia
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka znamená:

Bezkolízne pripojenie (sprava, 1 pruh + 2 priebežné)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako tretie

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body